Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow®

CDTiN „Neuronek” posiada akredytację APD Medical do diagnozy NEUROFLOW®. Diagnozy wykonuje certyfikowany terapeuta.
ATS Neuroflow jest treningiem wyższych funkcji słuchowych innych niż uwaga słuchowa. Jego stosowanie zalecane jest (o ile to możliwe) po jednej z metod stymulacji słuchowej, poprawiającej uwagę słuchową.

Z uwagi na interaktywny charakter ATS Neuroflow w sposób bardziej aktywny a zarazem efektywny trenuje wyższe funkcje słuchowe (APD).
Trening może być stosowany u dzieci już od 4 roku życia u dzieci współpracujących  z terapeutą i rodzicami. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line w domu pacjenta lub w gabinecie (na życzenie rodzica). Indywidualnie dobrany program treningowy obejmuje trzy serie – w każdej 24 treningi, w ciągu 8 tygodni. Każda seria treningu poprzedzona jest re-diagnozą sprawdzającą postępy terapeutyczne i umożliwiającą skonstruowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń treningowych na kolejny etap terapii.

Wyniki terapii w dużej mierze zależą od regularności i tempa wykonywania ćwiczeń – zalecane tempo to 3 razy w tygodniu, przez 8 tygodni.

Dostęp do platformy jest możliwy po wykonaniu diagnozy Neuroflow i opłaceniu dostępu. Na platformie internetowej Neuroflow (www.apd-medical.pl) znajduje się wtedy indywidualny program treningowy dla danego pacjenta.

Na kolejną re-diagnozę można się zgłosić dopiero po zakończeniu wszystkich przewidzianych w Programie ćwiczeń (zwykle po 8 tyg.).

Zapraszamy do naszego centrum na diagnozę i terapię.