Badanie QEEG

QEEG (quantitative EEG) to inaczej mówiąc ilościowa analiza zapisu EEG. Jest to badanie diagnostyczne, rejestrujące i opisujące czynność bioelektryczną mózgu w różnych jego miejscach (zależnie od miejsca przyłożenia elektrody) w sposób bardziej szczegółowy niż konwencjonalne EEG.

Mapa mózgu i wywiad pozwalają na ustalenie źródła problemu pacjenta oraz na wyznaczenie najbardziej kluczowych obszarów treningowych (Trening szczegółowy). Daje to znacznie lepsze rezultaty niż planowanie terapii wyłącznie na podstawie objawów.

Analizę badania QEEG pacjent otrzymuje w formie map i opisu tekstowego lub porównania liczbowego wyników. Opis QEEG daje możliwość wstępnej orientacji co do wyników w odniesieniu do norm populacyjnych, uwzględnia również dotychczas wykonane badania i interwencje terapeutyczne. Badanie kontrolne pozwala na stały monitoring terapii Neurofeedback. Wykonywane jest na zlecenie neuroterapeuty prowadzącego.

Jak będzie wyglądało badanie QEEG?

Badanie to jest zbliżone do badania EEG pod względem technicznego podpięcia do aparatury EEG, jednak nie wykonujemy prób aktywizujących (hiperwentylacji i fotostymulacji czy deprywacji snu). Używamy czepka „szybkiego montażu”, do którego jest wprowadzany żel przewodzący. Po uzyskaniu odpowiedniego jakościowo połączenia możemy rozpocząć badanie QEEG. Każdy przypadek jest inny, dlatego często rodzaj i ilość prób jest dostosowana zarówno do potrzeb jak i możliwości badanego. Po wykonaniu wystarczającej ilości zapisu EEG o dobrej jakości poddaje się go obróbce technicznej a następnie dokładnej analizie. Po wygenerowaniu map QEEG możliwe jest wyznaczenie indywidualnego protokołu treningowego dla badanego.

Jak przygotować się do badania QEEG?

– należy być wypoczętym i wyspanym,
– należy zjeść lekki posiłek,
– należy umyć włosy i nie stosować w dniu badania lakieru, żelu, kremów do stylizacji, odżywek do włosów,
– nie powinno się przyjmować leków stymulujących ośrodkowy układ nerwowy, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie powinno się spożywać alkoholu, napojów zawierających kofeinę oraz wszelkich innych środków psychoaktywnych, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie należy odstawiać leków przyjmowanych z przepisu lekarza.