Cennik oferty terapeutycznej

Rodzaj zajęć Realizacja Czas trwania Cena
Zajęcia psychologiczne
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych indywidualne 1 godz. 90 zł
Wspieranie w trudnościach emocjonalnych indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia tików (poznawczo-behawioralna) indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia ADHD poznawczo-behawioralna) indywidualne 1 godz. 90 zł
Psychoedukacja zogniskowana na problemie indywidualne 1 godz. 90 zł
Psychoedukacja dla rodziców indywidualne 1 godz. 120 zł
Zajęcia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży indywidualne 1 godz. 100 zł
Zajęcia terapeutyczne
Rozwijanie kompetencji poznawczych indywidualne 1 godz. 90 zł
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (dzieci poniżej 7 r. ż.) indywidualne 1 godz. 90 zł
Przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego indywidualne 1 godz. 90 zł
Wyrównywanie deficytów edukacyjnych indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia ręki indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia relacyjna indywidualnie/w diadzie 1 godz. 90/60 zł
Dogoterapia indywidualne/w diadzie 1 godz. 80/50 zł
Zajęcia neurologopedyczne/logopedyczne
Komunikacja alternatywna PECS indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia wad wymowy indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia opóźnionego rozwoju mowy indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia SLI indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia afazji/dyzartrii indywidualne 1 godz. 90 zł
Masaż logopedyczny indywidualne 1 godz. 90 zł
Terapia funkcji pokarmowych indywidualne 1 godz. 90 zł
Neurorozwój/Neuroterapia/Neurostymulacja
Integracja odruchów metodą MNRI indywidualne 1 godz. terapia regularna raz w tyg. 100 zł, terapia rzadziej niż raz w tyg. 120 zł
Neurofeedback indywidualne 1 godz. 90 zł
Neurofeedback (trening metakognitywny) indywidualne 1 godz. 90 zł
Trening słuchowy
Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa (w pełni zindywidualizowane, autorskie programy terapii) indywidualne/grupowe 1,5 - 3 godz. dziennie 70 zł za godzinę
Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow z terapeutą w gabinecie (opcjonalnie) indywidualne 45 min - 1 godz. 80 zł
Zajęcia grupowe
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - różne grupy wiekowe grupowe (4 - 8 osób) 1 godz. 40 zł
Rozwijanie Inteligencji Społecznej dla młodzieży (powyżej 12 r. ż.) grupowe (4 - 8 osób) 1 godz. 50 zł
Trening Umiejętności Interpersonalnych dla młodzieży (na bazie Arteterapii) grupowe (6 - 10 osób) 4 x 1,5 godz. 240 zł (opłata za cykl)
Trening Umiejętności Szkolnych grupowe (4 - 8 osób) 1 godz. 40 zł
Zajęcia edukacyjne dla dzieci z ryzyka dysleksji (matematyczne, językowe, polonistyczne) grupowe (4 - 8 osób) 1 godz. 40 zł
Zajęcia edukacyjne dla osób z dysleksją (matematyczne, językowe, polonistyczne) grupowe (4 - 8 osób) 1 godz. 40 zł
Dogoterapia grupowe (3 - 6 osób) 1 godz. 40 zł
Warsztaty tematyczne
Kreatywne grupowe 1,5 - 2 godz. zależna od specyfiki zajęć
Dotyczące emocji grupowe 1,5 - 2 godz. zależna od specyfiki zajęć
Mindfulness grupowe 1,5 - 2 godz. zależna od specyfiki zajęć
Muzyczne grupowe 1,5 - 2 godz. zależna od specyfiki zajęć
Muzyczno-plastyczno-ruchowe grupowe (dzieci 2 - 4 r. ż.) 1 godz. zależna od specyfiki zajęć
Imprezy okolicznościowe grupowe 2 - 2,5 godz. zależna od specyfiki zajęć
  • Cennik obowiązuje od września 2019 roku
  • Chęć uzyskania rachunku imiennego lub na firmę (z numerem NIP) za zajęcia odbyte w danym miesiącu musi być zgłoszona terapeucie na początku danego miesiąca