Daria Kownacka

Psycholog, ukończyła studia wyższe na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywa wspierając najmłodszych pacjentów i ich rodziny na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi grupy terapeutyczne oparte na rozumieniu i współodczuwaniu potrzeb dziecka, psychoedukację oraz udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego. W „Neuronku” prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, zajęcia grupowe – trening umiejętności społecznych (TUS) oraz konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców.

Pracę terapeutyczną opiera na bazie myślenia psychodynamicznego, podążając za dzieckiem, tworząc relację opartą na zaufaniu i empatii. Podczas spotkań indywidualnych wprowadza elementy zabawy terapeutycznej dając dziecku możliwość wyrażenia swoich emocji oraz trudności.

Swój warsztat pracy doskonali poprzez udział w szkoleniach oraz superwizji. Posiada uprawnienia diagnostyczne do stosowania specjalistycznego testu oceniającego inteligencję i zdolności poznawcze dziecka (Stanford-Binet 5).

Jest w  trakcie 4-letniego szkolenia na Specjalistę z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.