Diagnostyka

Neuronek


Diagnoza psychologiczna:

  • diagnoza w zakresie zaburzeń/trudności rozwojowych,
  • diagnoza zaburzeń emocjonalnych,
  • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się,
  • diagnoza funkcjonalna (także test PEP-R),
  • diagnoza potencjału intelektualnego (testy inteligencji werbalnej i pozawerbalnej),
  • ocena profilu rozwojowego małego dziecka.

Diagnoza pedagogiczna:

  • diagnoza kompetencji edukacyjnych,
  • diagnoza gotowości szkolnej,
  • ocena tempa uczenia się po okresie terapii.

Diagnoza neurologopedyczna/logopedyczna:

Konsultacje w zakresie integracji odruchów metodą MNRI

Diagnoza neuroterapeutyczna:

Diagnoza uwagi słuchowej/przetwarzania słuchowego: