Diagnostyka

Neuronek


Diagnoza psychologiczna:

 • diagnoza w zakresie zaburzeń/trudności rozwojowych,
 • diagnoza zaburzeń emocjonalnych,
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się,
 • diagnoza funkcjonalna (także test PEP-R),
 • diagnoza potencjału intelektualnego (testy inteligencji werbalnej i pozawerbalnej),
 • ocena profilu rozwojowego małego dziecka.

Diagnoza pedagogiczna:

 • diagnoza kompetencji edukacyjnych,
 • diagnoza gotowości szkolnej,
 • ocena tempa uczenia się po okresie terapii.

Diagnoza neurologopedyczna/logopedyczna:

Konsultacje w zakresie integracji odruchów metodą MNRI

Diagnoza neuroterapeutyczna:

Diagnoza uwagi słuchowej/przetwarzania słuchowego:

 • metodą A. Tomatisa,
 • metodą Johansena IAS,
 • diagnoza wyższych funkcji słuchowych – ATS Neuroflow.