Ewelina Kobiela

Psycholog, oligofrenopedagog oraz arteterapeuta.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych oraz terapii indywidualnej i psychoedukacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Przeprowadza diagnozę funkcjonalną, psychologiczną i pedagogiczną u dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Współpracuje z uczelnią wyższą prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie pracuje z młodzieżą w wieku gimnazjalnym.

Jej zainteresowania koncentrują się na poznaniu i późniejszym wykorzystaniu naturalnych procesów neuronalnych sprzyjających uczeniu się. Dlatego swoje zamiłowanie do NEUROnauk realizuje na studiach podyplomowych z NEUROdydaktyki. Wiedzę tam zdobytą z radością wykorzystuje przy planowaniu terapii i wydobywaniu drzemiących w młodych jednostkach zasobów twórczych i poznawczych.

Jej kompetencje pedagogiczne, kreatywność i bardzo dobra znajomość języka angielskiego zaowocowały ofertą zajęć indywidualnych i grupowych o profilu edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci z specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jest animatorką warsztatów integracyjnych dla młodszych i starszych dzieci.

Prywatnie znajduje czas na niszowe pasje, z których egzotyczne zwierzęta, gra na djembe i dawne europejskie sztuki walki to tylko niektóre z nich.