Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg S. Masgutowej

Na rozwój psychoruchowy dziecka składają się: sfera odruchowa, motoryka duża i mała, sfera poznawcza oraz emocjonalno-społeczna. Wszystkie te obszary są od siebie wzajemnie zależne, a więc każdy z nich może stymulować lub osłabiać rozwój pozostałych.

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg S. Masgutowej ma na celu optymalizację funkcjonowania układu nerwowego. Dzieje się to dzięki pobudzaniu właściwych dróg nerwowych poprzez oddziaływania manualne i/lub aktywną pracę dziecka (w zależności od jego możliwości). Systematyczne ćwiczenia aktywizują procesy neuroplastyczności, mielinizacji oraz regulują procesy pobudzania i hamowania w centralnym układzie nerwowym. MNRI daje zatem podwaliny dla odpowiedniej bazy ku właściwemu rozwojowi psychoruchowemu dziecka.

Nasze doświadczenia pokazują, iż stanowi ona doskonałe uzupełnienie dla innych form terapii (psychoedukacja, terapie słuchowe, EEG Biofeedback, logopedia). Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów jest skuteczna w przypadku: nadmiernego stresu, labilności emocjonalnej, nadruchliwości, kłopotów z koncentracją uwagi, nadwrażliwości dotykowej, nieprawidłowości w zakresie artykulacji.