Joanna Kowalczyk

Pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 15 lat związana zawodowo z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi. Terapię indywidualną prowadzi w nurcie relacyjnym. Korzystając z bogatej bazy metodycznej potrafi  dostosować sposób pracy do potrzeb i możliwości każdego dziecka (PECS, AAC). W pracy terapeutycznej jest szczególnie skupiona na nawiązaniu autentycznej relacji i kontaktu z dzieckiem.

W CDTiN „Neuronek” zajmuje się terapią indywidualną i psychoedukacją dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Wykonuje również diagnozę pedagogiczną, funkcjonalną i test PEP-R.

Posiada również kwalifikacje w zakresie terapii behawioralnej oraz szereg kursów rozwijających kompetencje w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu terapii dzieci z autyzmem skierowane do profesjonalistów i rodziców.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje budując i rozwijając kompetencje komunikacyjne i społeczne u małego dziecka oraz podnosząc umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji u dzieci starszych.

Pracę z dzieckiem opiera na szacunku i zrozumieniu oraz potrzebie rozwoju każdej jednostki. W czasie zajęć dba o poczucie bezpieczeństwa i sukcesu dzieci.

Prywatnie mama dwóch synów, z którymi aktywnie spędza czas zdobywając kolejne szczyty i przemierzając nieodkryte przestrzenie podczas wypraw rowerowych.