Joanna Zuzańska

Psycholog i terapeuta EEG Biofeedback (ukończony I i II stopień szkolenia EEG Biofeedback). Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku obroniła pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, która poruszała zagadnienia z zakresu radzenia sobie z chorobą przewlekłą, stygmatyzacji i psychodermatologii. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą także neurobiologii, terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), filmoterapii oraz medycyny żywienia.

Przez 7 lat jako psycholog wspierała dzieci i młodzież z Domu Dziecka dla Dzieci Chorych w Łodzi, dbając o wszechstronną diagnozę i stymulację rozwoju podopiecznych i wychodząc naprzeciw pojawiającym się wyzwaniom wychowawczym. Udzielała również wsparcia psychologicznego osobom w sytuacjach kryzysowych. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z licznymi placówkami edukacyjnymi, opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami adopcyjnymi oraz poradniami zdrowia psychicznego. Jest autorką i realizatorką projektów wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szeregu szkoleń z obszaru pomocy psychologicznej dla dorosłych  oraz diagnozy i terapii dzieci z problemami rozwojowymi. Posiada także doświadczenie pedagogiczne w zakresie prowadzenia wykładów dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego i szkół policealnych oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży, a także pracowników służby zdrowia.

W pracy psychologa ważne jest dla niej poznanie indywidualnych zasobów pacjenta, szacunek i wrażliwość na jego potrzeby, edukacja w zakresie strategii radzenia sobie z emocjami oraz komunikacja oparta na empatii.