Judyta Spalińska

Oligofrenopedagog i neuroterapeuta.

Swój warsztat pracy doskonali uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu różnych modalności Biofeedbacku. Zarówno w trakcie studiów, jak i w obecnej pracy zawodowej dąży do poszerzania swoich umiejętności praktycznych poprzez pracę społeczną z dziećmi niepełnosprawnymi, udział w szkoleniach dotyczących ADHD czy zaburzeń osobowości.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi oraz dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), trudnościami w uczeniu się, ADHD oraz innymi zaburzeniami o charakterze neurorozwojowym i emocjonalnym.

Jest z zamiłowania pedagogiem–plastykiem i animatorem. Z pasją i zaangażowaniem prowadzi różnorodne warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży. Jej celem jest zachęcanie dzieci do planowego i twórczego uczestnictwa w sztuce, zapoznanie z wybranymi pojęciami i technikami: rysunek, malarstwo, rzeźba, kompozycja. W zajęcia angażuje nie tylko ciało swoich podopiecznych, ale i głęboko ukryte emocje i często nieodkryty potencjał.

Pracę terapeutyczną opiera na budowaniu dobrej relacji, zaufaniu, empatii oraz spontaniczności. Jest osobą, która realizuje swoje pasje związane z rozwojem osobowości poprzez zgłębianie wiedzy o naturze ludzkiej. Biorąc udział w licznych kursach wzbogaca swój warsztat różnorodnych możliwości, który wykorzystuje podczas pracy z młodszymi i starszymi uczestnikami zajęć.

Dzięki zdobytej wiedzy oraz dotychczasowej praktyce zapewnia profesjonalną pomoc w trakcie prowadzonej terapii.

Prywatnie niespożyty wulkan energii, pasjonatka tańca i miłośniczka futrzanych stworzeń  wszelkiej maści.