Justyna Kołodziejczyk

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Od wielu lat związana zawodowo z dziećmi z zaburzeniami więzi, deprywacją potrzeb, zaburzeniami neurorozwojowymi, problemami psychiatrycznymi, upośledzeniem umysłowym, autyzmem oraz zespołami pokrewnymi.
Ukończyła  III stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej oraz szereg kursów metody MNRI wg Swietłany Masgutovej uprawniających do pracy z pacjentami z wielorakimi wyzwaniami neurorozwojowymi. Aktualnie na ścieżce edukacyjnej do uzyskania licencji specjalisty I stopnia MNRI.
Ukończyła roczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży   w CBT w Warszawie.
Aktualnie w trakcie 4-letniej specjalizacji w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym.
W CDTiN „Neuronek” zajmuje się terapią integracji odruchów dynamicznych i posturalnych,  terapią neurotaktylną, neurostrukturalną oraz terapią integracji odruchów ustno-twarzowych. W jej trakcie wykorzystuje swoje wysokie kompetencje i doświadczenie psychologiczne. We współpracy z Zespołem CDTiN „Neuronek” weryfikuje gotowość dzieci do podjęcia kolejnych oddziaływań terapeutycznych (m.in. treningi słuchowe wg met. Tomatisa). Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu seksualności osób z ASD.
Prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, szkoląc się i poddając swoją pracę stałęj superwizji

Prywatnie mama dwóch synów – dwóch największych  wyzwań i kół zamachowych swojej kariery zawodowej.