Justyna Kołodziejczyk

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Od wielu lat związana zawodowo z dziećmi z zaburzeniami więzi, deprywacją potrzeb, zaburzeniami neurorozwojowymi, problemami psychiatrycznymi, upośledzeniem umysłowym, autyzmem oraz zespołami pokrewnymi. Jej szczególne zainteresowania to stres w rozwoju dziecka od życia płodowego, aż po okres porodu i dzieciństwa oraz jego rola w kształtowaniu się osobowości i neurorozwoju.

Ukończyła  III stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej oraz szereg kursów metody MNRI wg Swietłany Masgutovej uprawniających do pracy z pacjentami z wielorakimi wyzwaniami neurorozwojowymi. Aktualnie na ścieżce edukacyjnej do uzyskania licencji specjalisty I stopnia MNRI.

W CDTiN „Neuronek” zajmuje się terapią integracji odruchów dynamicznych i posturalnych,  terapią neurotaktylną, neurostrukturalną oraz terapią integracji odruchów ustno-twarzowych. W jej trakcie wykorzystuje swoje wysokie kompetencje i doświadczenie psychologiczne. We współpracy z Zespołem CDTiN „Neuronek” weryfikuje gotowość dzieci do podjęcia kolejnych oddziaływań terapeutycznych (m.in. treningi słuchowe wg met. Tomatisa). Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu seksualności osób z ASD.

Prywatnie mama dwóch synów – dwóch największych neurorozwojowych wyzwań i kół zamachowych swojej kariery zawodowej.