Karolina Wójcik-Graczyk

Jest psychologiem oraz certyfikowanym terapeutą metody Tomatisa (TOMATIS ® Practitioner LEVEL 1). Absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, których terapię prowadzi od 2006 roku.

W pracy psychologa stawia sobie za cel poprawę jakości i komfortu życia – zarówno Klienta, jak i wszystkich osób jemu bliskich.