Katarzyna Granecka-Kostrzewa

Psycholog, neurologopeda, certyfikowany specjalista terapii NeuroTaktylnej MNRI®. Diagnozuje dzieci i młodzież z problemami neurorozwojowymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm i zespół Aspergera), trudnościami emocjonalnymi. Prowadzi konsultacje dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi. W swojej praktyce stosuje podejście interdyscyplinarne. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest komunikacja i jej znaczenie dla tworzenia relacji oraz praca z ciałem.

Ukończyła studia podyplomowe Logopedia z Emisją Głosu (UŁ) oraz Neurologopedię z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej ICZMP w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii mowy u dzieci o normatywnym rozwoju, jak też z spektrum autyzmu.

Poszukując rozwiązań terapeutycznych dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi zainteresowała się Neurosensomotoryczną Integracją Odruchów wg. S. Masgutowej (MNRI).

Wykonuje terapię Neurotaktylną, Neurostrukturalną Integrację Schematów Odruchów, Terapię Ustno-Twarzową, Integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Integrację Odruchów Wzrokowo-Słuchowych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i turnusach metody MNRI. Jako psycholog z wysokim poziomem empatii potrafi wzbogacać czas spędzany z dzieckiem w trakcie terapii MNRI o walor psychoterapeutyczny. We współdziałaniu z Zespołem CDTiN „Neuronek” ocenia możliwość wprowadzenia dalszych etapów terapeutycznych (m.in. treningi słuchowe wg met. Tomatisa).

Swoje podejście terapeutyczne w pracy z rodzicami i dziećmi opiera na teorii więzi. Prywatnie – mama Olgi i Tymona, którzy stanowią dla niej niegasnące źródło inspiracji oraz motywują do pracy nad sobą.

Wybrane kwalifikacje i szkolenia…