Konrad Gonera

Pedagog i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Wcześniej studiował także filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie jako instruktor ZHP oraz wychowawca. Współorganizował i animował rozmaite formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży (obozy, zimowiska, półkolonie).

Odbył liczne szkolenia rozwijające warsztat pracy takie jak: trening twórczości, praca z dzieckiem z zaburzeniami, a także międzynarodowe szkolenie dotyczące nowoczesnych metod pracy w edukacji. Obecnie w trakcie realizacji kolejnego projektu dotyczącego „grywalizacji” (Portugalia 2017)

W pracy pedagogicznej działa w oparciu o myśl mówiącą, że najlepiej uczymy się od tych, których lubimy. Szczególną uwagę zwraca na indywidualną pracę z dzieckiem, empatyczność i pracę zespołową. Dlatego z zamiłowaniem i pasją na zajęciach uspołeczniających (TUS), uczy tego co najcenniejsze: relacji i zachowań prospołecznych. Energią zaraża swoich uczniów budząc w nich chęć odkrywania tego co jeszcze nieznane. Prowadzi grupowe zajęcia pedagogiczno – edukacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Z zamiłowania muzyk – gitarzysta: w ramach zajęć kształtuje gusty muzyczne, uczy gry na gitarze i prowadzi warsztaty. Jest także autorem książek beletrystycznych.