Maciej Ślot

Inżynier Fizyk, absolwent Fizyki Technicznej. Jego największą pasją jest Fizyka (zwłaszcza stosowana!).

W CDTiN „Neuronek” prowadzi warsztaty, w ramach których stara się udowodnić, iż jest ona czymś więcej niż tylko jedną z nauk przyrodniczych, zapoczątkowaną przez Newtona. Fizyka to podstawa technologicznego postępu, rozwoju medycyny oraz innych nauk ścisłych np. chemii, a jej prawa determinują nasze zachowania oraz pozwalają nam na sformułowanie teorii opisujących cały otaczający nas materialny (i antymaterialny!) świat.

W roku akademickim 2016/2017 roku zaangażowany był w opracowywanie sensora optycznego dla diabetyków w Saxion University of Applied Sciences w Holandii. Obecnie pracuje nad stochastycznym opisem regulacji genów w ramach Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

W pracy z dziećmi i młodzieżą jest niezwykle twórczy i pełen zaraźliwej pasji do fizyki stosowanej. Żadne wyzwania nie są mu straszne – organizuje warsztaty z fizyki dla dorosłych humanistów.