Marcin Zygmuntowicz

Psycholog i pedagog, ukończył studia dzienne na  Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna oraz pedagogika specjalna). Jest również absolwentem studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopeadagogika oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.

Od ponad 8 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W CDTiN „Neuronek” prowadzi procesy diagnostyczne (diagnozę nozologiczną i funkcjonalną) dzieci, młodzieży i dorosłych z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju. Planuje proces terapeutyczny i buduje indywidualne programy neurorozwoju.

Dysponuje wiedzą z zakresu diagnozy neuropsychologicznej i zaburzeń psychicznych dzieci. W codziennej praktyce  zawodowej wykorzystuje wiedzę  z zakresu zaburzeń przywiązania (teoria więzi), a kiedy to konieczne również terapii behawioralnej oraz alternatywnych i wspomagających form komunikacji (AAC, PECS).

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowych zajęć uspołeczniających (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi. Posiada także doświadczenie pedagogiczne w indywidualnej pracy z małym dzieckiem autystycznym.

Udziela wsparcia w zakresie trudności emocjonalnych i wychowawczych zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i konsultacje psychologiczne.

Prywatnie z pasją podróżuje i zwiedza coraz to dalsze zakątki świata kosztując lokalnych specjałów kulinarnych.