Maria Jankowska-Tracz

Założyciel i Dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Neurorozwoju „Neuronek” .

Jest psychologiem i pedagogiem z 20-letnim doświadczeniem  w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży. Prowadząc i superwizując kilkaset procesów diagnostyczno – terapeutycznych cały czas pogłębia wiedzę na temat mechanizmów decydujących o rozwoju człowieka.

Bogate doświadczenie, które zdobywała przez kilkanaście ostatnich lat, pozwala jej na obserwację zmian u kolejnych generacji dzieci, zarówno w zakresie wzorców ich zachowań,  jak i coraz to większych wyzwań rozwojowych.

Jej szczególne zainteresowania dotyczą aspektów związanych z wczesną diagnozą i interwencją (także u niemowląt) oraz wpływu systemu przywiązania na kształtowanie się profilu emocjonalno – społecznego. Współpracując w ramach projektu Bada – Bada Fundacji Synapsis  obserwowała i  dokonywała przesiewowej oceny małego dziecka z grupy ryzyka zaburzeń o różnej etiologii. Przy tej okazji prowadziła również analizę wpływu grupy na kształtującą się tożsamość małego dziecka.

Pracuje w nurcie terapeutycznym bazującym na relacji i współodczuwaniu, lecz ze świadomością konieczności wyznaczania granic zarówno w kontekstach wychowawczych, jak i terapeutycznych. Systematycznie poszukuje nowych rozwiązań terapeutycznych tak, aby z wykorzystaniem najnowszych nurtów wiedzy jak najefektywniej wspierać i modelować zachowania dzieci i młodzieży.

W praktyce zawodowej zajmuje się m.in. dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeniami  emocjonalnymi i więzi, osobami z grupy ryzyka dysleksji i z zaburzeniami dyslektycznymi. Zafascynowana tematyką neurobiologii uwzględnia najnowszą wiedzę z tego zakresu w tworzonych przez nią programach terapeutycznych i Indywidualnych Planach Neurorozwoju.

Jednocześnie posiada duże doświadczenie jako trener – szkoleniowiec (szkolenia i warsztaty dla Rad Pedagogicznych, Specjalistów i Rodziców) oraz wykładowca  (Szkoły Policealne i Wyższe oraz studia podyplomowe).

Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach psychologicznych, jak i z obszarów pokrewnych takich jak  psychiatria,  biomedyka czy neurorozwój.

Jako Dyrektor CDTiN „Neuronek” z niesłabnącą energią i pasją poszukuje nowych ścieżek i perspektyw, motywując Zespół do rozwoju i nowych wyzwań oraz  wzbogacając ofertę diagnostyczno-terapeutyczną „Neuronka”.

Prywatnie entuzjastyczna mama, zapalona podróżniczka i kolekcjonerka przygód.