Marta Strugińska

Pedagog, logopeda oraz neurologopeda.

Od wielu lat diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami artykulacyjnymi.  Na co dzień w pracy korzysta z metod dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego dziecka (PECS, AAC, metoda werbo –tonalna, integracja odruchów ustno –twarzowych, terapia ręki i in.)

Jej zainteresowania logopedyczne koncentrują się wokół zagadnień związanych z opóźnionym rozwojem mowy o różnym podłożu. Swój warsztat pracy stale doskonali i poszerza uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach m.in. z zakresu pracy logopedycznej z małym dzieckiem, budowania podstawowych umiejętności komunikacyjnych u dzieci, terapii funkcji pokarmowych, a także komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Posiada również kompetencje do przesiewowej diagnozy centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Zajmuje się badaniem gotowości szkolnej zarówno u dzieci tzw. neurotypowych, jak i z deficytami o różnej etiologii.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy indywidualnej i grupowej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami w uczeniu się oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi pozwala jej w sposób niezwykle kompetentny i empatyczny prowadzić grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczno – pedagogiczne przygotowujące do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych wraz z opracowywaniem autorskich planów pracy.

Pracę terapeutyczną opiera na pozytywnej relacji, szacunku oraz postawie akceptacji wobec każdego uczestnika terapii. W czasie zajęć dba o atmosferę bezpieczeństwa i poczucie sukcesu pacjenta.

Uwielbia eksperymenty kulinarne, a ich efektami dzieli się z przyjaciółmi podczas wieczorów spędzonych przy grach planszowych.