Neurofeedback (NFB)

Neurofeedback (nazywany również EEG Biofeedback) jest metodą, która umożliwia autoregulację własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu (fal mózgowych).
Poprzez Trening NFB regulujemy mechanizmy centralnego układu nerwowego (CUN). Mechanizmy (regulacji pobudzania i hamowania), których bezpośrednim wykładnikiem są fale mózgowe, mogą być normalizowane lub optymalizowane poprzez ćwiczenie tych fal metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Na czym polega trening?
Trening przebiega w formie zabawy, ale organizm trenującego może odczuwać zmęczenie. Pacjent powinien siedzieć na fotelu w wygodnej, wybranej przez siebie pozycji. Zwrócony jest twarzą w stronę monitora, na którym emitowany jest materiał treningowy (wideogry lub wybrane filmy DVD). Przebieg wideogry/filmu jest zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego. Informacje uzyskane z obrazu dają pacjentowi możliwość poznania reakcji własnego mózgu. W oparciu o tą umiejętność, poprzez treningi można tak zmodyfikować jego pracę aby funkcjonował efektywniej.
Terapeuta zakłada trenowanemu na głowę, jedną lub więcej elektrod (wg indywidualnych wskazań QEEG ) oraz dwie elektrody uszne. Elektrody przytwierdzone są pastą, która utrzymuje je na głowie, ale również ma funkcje przewodzenia. Zadaniem pacjenta jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników gry. Pacjent otrzymuje informację zwrotną w postaci dźwięku i obrazu, kiedy praca mózgu jest dobra i stosownie ją nagradza (w tym momencie następuje sprzężenie zwrotne – warunkowanie instrumentalne).

Nueroterapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych pacjenta, promując fale pożądane (zwykle Beta 1 i/lub SMR) przy jednoczesnej redukcji fal niekorzystnych (zwykle to Theta, Beta 2). Wyniki całej sesji zapisywane są w bazie danych pacjenta.

Jakie są mechanizmy działania terapii neurofeedback?

Aktualne badania nad wpływem terapii Neurofeedback na mechanizmy regulacyjne w ośrodkowym układzie nerwowym wskazują na dwa podstawowe zjawiska neurofizjologiczne. Są nimi:
neuromodulacja – wywołuje zmiany potencjału membranowego neuronów powodując zwiększenie lub obniżenie ich reaktywności na nadchodzące pobudzenia. W wyniku procesów konsolidacji pobudzenia te zostają przekształcone w pamięć długotrwałą
długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP)

NFB działając na zmiany wzorca generacji fal EEG w poszczególnych obszarach mózgu jest skuteczną i nie obciążającą metodą pozwalającą na odwrócenie zaburzonych mechanizmów regulacji centralnego układu nerwowego (CUN).

Jakie zastosowanie ma neurofeedback?
NFB, jako metoda samoregulacji, może skutecznie odwracać zaburzenia, gdyż celuje ona bezpośrednio w ich przejawy fizjologiczne, jakimi są patologicznie zmienione „wzorce” generacji fal mózgowych. Ponadto, ponieważ technika ta oddziałuje na struktury o kluczowym znaczeniu dla regulacji neurofizjologicznej, ma ona szeroki zakres oddziaływania terapeutycznego.

Terapia EEG BFB wpływa pozytywnie na:
• procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu
• funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym
• sprawność intelektualną – wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji
• reguluje funkcjonowanie emocjonalne – wycisza nadmierne emocje
• pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami
• zmniejsza a nawet likwiduje stany lękowe
• normuje fazy snu
Nasz Zespół Neuroterapeutów złożony z doświadczonych psychologów i pedagogów, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ale i dorosłymi, zarówno z wyzwaniami rozwojowymi jak i chcących podnieś swoją sprawność poznawczo -emocjonalną.
Zapraszamy do kontaktu z diagnostą QEEG w celu wyznaczenia indywidualnych celów treningu neurofeedback. Więcej informacji w zakładce KONTAKT.