Neurofeedback (NFB)

Neurofeedback  (NFB)

Nazywany również EEG Biofeedback jest metodą, która umożliwia autoregulację własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu (fal mózgowych).

Poprzez Trening NFB regulujemy mechanizmy centralnego układu nerwowego (CUN). Mechanizmy (regulacji pobudzania i hamowania), których bezpośrednim wykładnikiem są fale mózgowe, mogą być normalizowane lub optymalizowane poprzez ćwiczenie tych fal metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Na czym polega trening?

Trening przebiega w formie zabawy, ale organizm trenującego może odczuwać zmęczenie. Pacjent powinien siedzieć na fotelu w wygodnej, wybranej przez siebie pozycji. Zwrócony jest twarzą w stronę monitora, na którym emitowany jest materiał treningowy (wideogry lub wybrane filmy DVD). Przebieg wideogry/filmu jest zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego. Informacje uzyskane z obrazu dają pacjentowi możliwość poznania reakcji własnego mózgu. W oparciu o tą umiejętność, poprzez treningi można tak zmodyfikować jego pracę aby funkcjonował efektywniej.

Terapeuta zakłada trenowanemu na głowę, jedną lub więcej elektrod (wg indywidualnych wskazań QEEG ) oraz dwie elektrody uszne. Elektrody przytwierdzone są pastą, która utrzymuje je na głowie, ale również ma funkcje przewodzenia. Zadaniem pacjenta jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników gry. Pacjent otrzymuje informację zwrotną w postaci dźwięku i obrazu, kiedy praca mózgu jest dobra i stosownie ją nagradza (w tym momencie następuje sprzężenie zwrotne – warunkowanie instrumentalne).

Nueroterapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych pacjenta, promując fale pożądane (zwykle Beta 1 i/lub SMR) przy jednoczesnej redukcji fal niekorzystnych (zwykle to Theta, Beta 2). Wyniki całej sesji zapisywane są w bazie danych pacjenta.

Jakie są mechanizmy działania terapii neurofeedback?

Aktualne badania nad wpływem terapii Neurofeedback na mechanizmy regulacyjne w ośrodkowym układzie nerwowym wskazują na dwa podstawowe zjawiska neurofizjologiczne. Są nimi: neuromodulacja, która wywołuje zmiany potencjału membranowego neuronów powodując zwiększenie lub obniżenie ich reaktywności na nadchodzące pobudzenia. W wyniku procesów konsolidacji pobudzenia te zostają przekształcone w pamięć długotrwałą długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP).

NFB działając na zmiany wzorca generacji fal EEG w poszczególnych obszarach mózgu jest skuteczną i nie obciążającą metodą pozwalającą na odwrócenie zaburzonych mechanizmów regulacji centralnego układu nerwowego (CUN).

Jakie zastosowanie ma neurofeedback (NFB)?

NFB, jako metoda samoregulacji, może skutecznie odwracać zaburzenia, gdyż celuje ona bezpośrednio w ich przejawy fizjologiczne, jakimi są patologicznie zmienione „wzorce” generacji fal mózgowych. Ponadto, ponieważ technika ta oddziałuje na struktury o kluczowym znaczeniu dla regulacji neurofizjologicznej, ma ona szeroki zakres oddziaływania terapeutycznego.

Filozofia EEG Biofeedback w CDTiN „Neuronek”

Trening zaplanowany i celowy

Ponieważ kierujemy się najwyższymi standardami i dobrem klientów, zanim  klient rozpocznie zajęcia musimy ustalić: co? dlaczego? i po co? mamy zmieniać. Dlatego zajęcia są poprzedzane (i monitorowane) ilościową diagnozą neurofizjologiczną (QEEG). Na konsultacji z Klientem uzgadniany jest cel terapii. Cel powinien być realny i osiągalny w określonym czasie.  Dbamy także o spójność i korelację wskazań QEEG z objawami klinicznymi. Protokół treningowy czy plan oddziaływań terapeutycznych może podlegać koniecznej  korekcie w trakcie terapii, ale jest opracowany i spisany.


„Nie wszystko na raz” – systematyzacja treningu

Planujemy globalnie ale działamy lokalnie! W przypadkach bardziej złożonych (np. deficyt uwagi i zaburzenia emocjonalne) trening należy podzielić na etapy, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi celami i protokołami.


Mierzalność postępów

Pomiar QEEG przed treningiem i ocena postępów  po każdym treningu jest konieczna by weryfikować zmiany kliniczne i ilościowe Klienta. Informacje zwrotne od Klienta (rodziców ) pozwalają ocenić tempo zmiany a jeśli to koniczne modyfikować oddziaływania. Po zakończeniu cyklu (serii) należy przeprowadzić badanie kontrolne QEEG (lub wcześniej, gdy zaleci to terapeuta prowadzący). Jednak niezależnie od zmian zauważalnych w QEEG, najważniejsze są postępy dostrzegane przez trenującego i jego najbliższych.


Regularność i długość sesji

Neurofeedback polega na warunkowaniu instrumentalnym i klasycznym. Warunkowanie wymaga regularności i wielu powtórzeń.  Optymalnie jest, gdy sesje odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Ewentualne przerwy nie powinny przekraczać 10 dni (szczególnie na początku treningów).


Odpowiedni stopień trudności

Neurofeedback jak każdy trening wymaga wysiłku.  Pierwsze sesje mogą był łatwiejsze (75% sukcesu). W miarę postępów trening jest coraz trudniejszy: 60%, a nawet 50%. 


Zmienność sposobu podawania informacji zwrotnej

Dokładamy największej staranności by właściwie dobierać materiał feedbacku. Najczęściej spotykaną przyczyną niechęci do ćwiczeń jest niewłaściwy dobór sposobu podania informacji zwrotnej. Nie stosujemy tego samego zestawu gier/plansz przez wiele sesji pod rząd. Zmieniając feedback, a nawet prowadzących sesje terapeutów zabezpieczamy się przed warunkowaniem od konkretnej gry bądź budową relacji terapeutycznej. Gdy to tylko możliwe, w trakcie cyklu sesji zmieniamy feedback na bardziej abstrakcyjny, a nawet wprowadzamy warunkowanie akustyczne, np. wyłączamy ekran trenującego prosimy o wykonanie zadania matematycznego i podajemy tylko sygnał dźwiękowy wskazujący, że pacjent jest w pożądanym wzorcu mobilizacji mózgowej.


Zaangażowanie i skupienie terapeuty w trakcie treningu

Uważnie obserwujemy: zachowanie trenującego, parametry jego EEG na swoim ekranie i to co się dzieje na ekranie dodatkowym.  Terapeuta jest przez cały czas sesji z pacjentem. Wzmacnia, motywuje i reaguje.


Istotna rola wsparcia

Konieczne jest aby najbliżsi wspierali trenującego w trakcie terapii, powinni być też uwrażliwieni i otwarci na zmianę.

 Trening neurofeedback – na co wpływa pozytywnie?

  • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu
  • funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym
  • sprawność intelektualną – wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji
  • reguluje funkcjonowanie emocjonalne – wycisza nadmierne emocje
  • pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami
  • zmniejsza a nawet likwiduje stany lękowe
  • normuje fazy snu

Nasz Zespół Neuroterapeutów złożony z doświadczonych psychologów i pedagogów, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ale i dorosłymi, zarówno z wyzwaniami rozwojowymi jak i chcących podnieś swoją sprawność poznawczo -emocjonalną.

Zapraszamy do kontaktu z diagnostą QEEG w celu wyznaczenia indywidualnych celów treningu neurofeedback. 

W celu umówienia wizyty diagnostycznej QEEG (przed treningiem NFB) prosimy o kontakt: neuronek.lodz@gmail.com

Tel. 533833051