Neuronek online

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną i perspektywą, że czas ten będzie trwał jeszcze w nadchodzących tygodniach Dyrekcja i Zespół Diagnostyczno – Terapeutyczny CDTiN „Neuronek” proponuje naszym dotychczasowym Klientom możliwość:

– kontynuacji zajęć terapeutycznych (edukacyjnych, logopedycznych) w formie konsultacji telefonicznych (omówienie zaleceń) wraz z przesyłaniem odpowiednich kart pracy (mailowo)

– kontynuacji zajęć psychologicznych (z wykorzystaniem komunikatorów internetowych) – dla Dzieci/Nastolatków, którzy do tej pory uczestniczyli w regularnych zajęciach

kontynuacji diagnozy i terapii Metodą Johansen IAS (wg procedury rediagnozy on-line z inicjatywy Dyrektorów Johansen Polska i za zgodą autora Metody, Kjelda Johansena)

– rediagnozy wyższych funkcji słuchowych ATS Neuroflow (wg procedury opracowanej i wdrożonej przez autora metody dr Andrzeja Senderskiego)

konsultacji psychologicznej monitorującej dynamikę rozwojową dla Rodzin po zakończonym procesie diagnostycznym 

Dla naszych nowych i dotychczasowych Klientów oferujemy także możliwość konsultacji psychologicznej w przypadku:   

 * trudności wychowawczych

 * trudności adaptacyjnych

 * problemów rozwojowych

Informujemy ponadto, że Rodziny oczekujące w kolejce na przeprowadzenie diagnostyki psychologiczno – pedagogicznej w CDTiN „Neuronek” zostaną wkrótce telefonicznie poinformowani o możliwości odbycia pierwszego spotkania w formie zdalnej konsultacji (wywiad rozwojowy) – co będzie oznaczało, że kolejne bezpośrednie spotkania będą mogły odbyć się po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Rodziny zainteresowane w/w formami wsparcia prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem adresu mailowego neuronek@neuronek.pl lub bezpośrednio u terapeutów

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Życzymy Państwu i Dzieciom wiele wytrwałości w tym trudnym czasie.

Zdrowia! Dbajcie o siebie!