Nina Pawełczyk

Pedagog, certyfikowany neuroterapeuta i terapeuta uwagi słuchowej – Metodą A. Tomatisa III°, Provider Metody Johansena IAS® i ATS Neuroflow®.

Jej szczególne zainteresowania ogniskują się na obrazowaniu funkcji mózgu w zapisach ilościowych EEG. Wyspecjalizowała się w mapowaniu mózgu w technice QEEG oraz w interpretowaniu i opisywaniu map mózgu. Sporządza indywidualne, szczegółowe protokoły treningowe do zajęć EEG Biofeedback. Doradza i tworzy Indywidualny Program Neurorozwoju dla diagnozowanych osób.

Diagnozuje uwagę słuchową i przetwarzanie słuchowe zarówno w celu przygotowania odpowiednio dobranej stymulacji słuchowej, jak i w celu wsparcia i pogłębiania diagnozy psychologicznej i logopedycznej. Potrafi dopasować odpowiednią metodę pracy w zależności od możliwości, wskazań i ewentualnych przeciwwskazań danego pacjenta. Ma uprawnienia i umiejętności do tworzenia autorskich programów  stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą prof. Tomatisa. Interpretuje i opisuje badania uwagi słuchowej na poziomie neuro-psycho-lingwistycznym.
Spotykając na swojej drodze zawodowej takie osoby jak – Jozef Vervoort, Kjeld Johansen czy Jurij Kropotov – tworzy i ciągle rozwija swój profesjonalny i indywidualny warsztat pracy.
Regularnie podejmuje współpracę z Uniwersytetem Medycznym  w Łodzi zarówno w obszarze praktyki pedagogicznej (zajęcia ze studentami) jak i w badaniach naukowych. Jest współautorką prac naukowych prezentowanych na konferencjach naukowych i w literaturze fachowej (Psychiatria i Psychologia Kliniczna).

Dodatkowo posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć EEG Biofeedback z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD) i młodzieżą z problemami psychicznymi (samookaleczenia, depresja, zaburzenia odżywiania).

Przez ponad 10 lat pracy w zawodzie przeprowadziła setki badań QEEG i tysiące zajęć EEG Biofeedback. W prowadzonych przez nią diagnozach i treningach słuchowych (Johansena i Tomatisa) uczestniczyło jak dotąd kilkaset dzieci z trudnościami neurorozwojowymi.

Zafascynowana wewnętrznym potencjałem człowieka, drzemiącym w ludzkich mózgach, pomaga uruchamiać uśpione zasoby i potencjał wewnętrzny każdej gotowej do zmian jednostki.

Miłośniczka  zdrowego stylu odżywiania i naturalnych sposobów regeneracji ciała i umysłu. Zgłębia tajniki medycyny ludowej i ziołolecznictwa różnych regionów kraju i świata.