Paweł Kropiwnicki

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej

Wieloletni pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego.

Swoją aktywność zawodową ogniskuje przede wszystkim na diagnostyce i leczeniu zburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ale pomaga też pacjentom dorosłym.

Jego wieloletnie doświadczenie w pracy z młodymi pacjentami w Oddziale Młodzieżowym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaowocowało dużą elastycznością i profesjonalizmem w kontakcie z nastoletnim pacjentem oraz wszechstronnym postrzeganiem samego pacjenta, jego problemów, jak również systemu rodzinnego.  Nie bez znaczenia okazuje się także umiejętne podejściem do Klienta dziecięcego, a co za tym idzie celna diagnostyka i działania leczniczo – terapeutyczne. 

Chętnie współpracuje z Zespołem „Neuronka” w celu uzyskania pogłębionej diagnostyki psychologiczno – funkcjonalnej każdego pacjenta. Dzięki podejściu zogniskowanemu na relacji, odnosi liczne sukcesy diagnostyczno-lecznicze.

Prywatnie pasjonat podróży do miejsc bardziej i mniej znanych.