Piotr Świtkowski

Student Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Nauk o Wychowaniu

W „Neuronku”animuje czas w trakcie treningu słuchowego metodą prof. Alfreda Tomatisa. Jego zainteresowania ogniskują się na szeroko rozumianej muzyce i inżynierii dźwięku. Gra na pianinie, organach i gitarze oraz śpiewa w chórze. Bliskie mu są więc pojęcia związane z dźwiękiem takie jak: alikwoty, częstotliwości, tony czy skale dźwiękowe. Podczas zajęć terapeutycznych pracuje w oparciu o tzw. moduły relacyjne.

W „Neuronku” zajmuje się również prowadzeniem cyklicznych warsztatów z wykorzystaniem wiedzy o chemii. Wprowadza dzieci w świat przemian materii.

Jego podejście terapeutyczne ogniskuje się na holistycznym i relacyjnym traktowaniu każdego podopiecznego. W czasie zajęć dba o atmosferę pełną szacunku i akceptacji oraz wymagań odpowiednich do wieku rozwojowego i możliwości każdego dziecka.

Jego marzeniem jest stworzenie zespołu śpiewającego chorały gregoriańskie (używane podczas treningu Tomatisa) oraz udział w odtworzeniu historycznego wyglądu Kolei Rogowskiej, której jest wolontariuszem.