Terapia Słuchowa

„Neuronek” jest miejscem, w którym specjalizujemy się w treningach słuchowych.

Mamy pełną świadomość, że decyzja o podjęciu tej interwencji terapeutycznej musi być oparta na rzetelnej wiedzy dotyczącej potrzeb Klienta; a także, że na każde oddziaływanie jest optymalny czas w przebiegu rozwoju człowieka.

Dla kogo trening słuchowy?

 Jeżeli Twoje Dziecko:

– ma/miało trudność z opanowaniem płynnego czytania

– pomimo wielu prób nadal nie głoskuje/ nie rymuje lub myli podobnie brzmiące głoski

– wiele czasu potrzebuje, aby nauczyć się na pamięć np. wiersza

– jego wypowiedzi są chaotyczne; zawierają błędy gramatyczne

– wielokrotnie trzeba powtarzać mu polecenia

– skarży się, że dźwięki z otoczenia go rozpraszają lub, że nie jest w stanie pracować w hałasie

– ma obniżoną motywację do nauki i szybko męczy się podczas odrabiania lekcji

– często „wyłącza się” podczas wykonywania zadań

– często wycofuje się z różnych zadań, choć są one w zakresie jego możliwości

– ma okresy apatii i obniżonego nastroju

 

… to podłożem tych trudności mogą być centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Można bardzo dobrze słyszeć; ale nie rozumieć co się słyszy!

 

Treningi słuchowe

W naszym Centrum „Neuronek” do dyspozycji mamy dwie formy Terapii Słuchowej:

Trening Johansen IAS i Stymulację audio-psycho- lingwistyczną (metodą prof. A. Tomatisa).

Metoda treningowa dobierana jest indywidualnie zgodnie z aktualnymi potrzebami i możliwościami naszych podopiecznych (klientów). W tym celu przeprowadzany jest wywiad z rodzicami (lub jeśli jest to osoba dorosła z samym pacjentem) oraz badanie Uwagi Słuchowej (wraz z dodatkowymi testami) – na etapie wywiadu podejmowana jest wstępna decyzja o formie treningu słuchowego.

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (JIAS)(terapia realizowana w domu)

Po ustaleniu poziomu Uwagi Słuchowej klient otrzymuje (Pocztą Polską) nagrany (na płycie CD) specjalnie dla niego Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej do odtwarzania w domu. Pod koniec okresu słuchania płyty (wskazanego w załączonej do płyty instrukcji) klient zgłasza się na ponownie na diagnozę Uwagi Słuchowej – której celem jest ustalenie postępów terapeutycznych i kolejnego materiału treningowego.

W trakcie całej terapii jest zwykle nagrywanych sukcesywnie 4-6 płyt wraz z uzyskiwanym progresem Uwagi Słuchowej. Dzieciom realizacja całości programu terapeutycznego zajmuje około roku. Dorośli trenują nieco dłużej.

Terapia odbywa się w domu i trwa ok. 10 minut dziennie. Wymaga systematyczności i dobrej jakości słuchawek (zalecane AKG 77) oraz regularnych konsultacji pozwalających ustalić kolejne etapy programu słuchowego.

Trening Uwagi Słuchowej prof. Alfreda Tomatisa (SAPL) (realizowany w gabinecie)

Gdy – po przeprowadzeniu diagnozy – zapadnie decyzja, że musi to być Trening z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha ustalamy indywidualny program stymulacji słuchowej. Trening uwagi słuchowej metodą prof. Tomatisa realizowany jest zwykle w trzech seriach – zawsze jednak ustalamy szczegóły indywidualnie z każdym pacjentem. Często na początku terapii jesteśmy w stanie przewidzieć najbliższy okres stymulacji.

Zwykle jedna seria to 15 spotkań (każde po 120 min.) Jeśli istnieje taka konieczność to nie tylko program ale i rozkład spotkań jest indywidualizowany. Większość sesji treningu słuchowego – to pasywna faza terapii: dzieci mogą spać, wykonywać niektóre nienarzucane im czynności: rysowanie, malowanie, lepienie, układanie klocków czy puzzli itp. Aktywną fazą terapii jest dopiero końcowy etap usuwania zaburzeń uwagi słuchowej w strefie językowej. Aktywność dzieci w tej fazie terapii polega na powtarzaniu (głosek, sylab, wyrazów, zdań), czytaniu, odpowiadaniu na pytania – przy czym zarówno dzieci, jak i terapeuta porozumiewają się mówiąc do mikrofonu, a słyszą się nawzajem i siebie samych – przez słuchawki.

Serie oddzielone są 6 – 8 tygodniowymi okresami „odpoczynku”, kiedy to mózg ma możliwość integrowania bodźców podanych w czasie stymulacji. Jest to czas na stabilizację uruchomionych dla mózgu możliwości. Na pewnym etapie terapii przerwa może trwać nawet 3-6 miesięcy.

 

Materiał dźwiękowy:

W treningu Uwagi Słuchowej wg założeń Tomatisa początkowo zwykle wykorzystujemy materiał muzyczny w postaci chorałów gregoriańskich i muzyki Mozarta nagrany w specjalny sposób i indywidualnie przetworzony na potrzeby pacjenta. Równie istotny jest zarejestrowany w gabinecie i odpowiednio przetworzony głos matki jak też samego dziecka.

W treningu JIAS materiał dźwiękowy to specjalnie skomponowana na cele terapeutyczne muzyka instrumentalna – bogata w odpowiednie pasma częstotliwości dźwiękowych. Materiał muzyczny wzbogacony jest niejednokrotnie specjalnymi efektami dźwiękowymi jak szumy czy trzaski. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przetworzenia nagranego głosu matki (a nawet ojca – w szczególnych sytuacjach).

Efektem terapii słuchowej jest poprawa

 • przetwarzania słuchowego
 • zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • czytania
 • rozumienia mowy
 • artykulacji
 • komunikacji
 • harmonizacja napięcia mięśniowego, co wpływa na postawę ciała
 • utrzymania równowagi
 • koordynacji i precyzji ruchów w obrębie dużej motoryki
 • radzenia sobie ze stresem
 • kontaktu wzrokowego
 • rozumienia poleceń i przekazywanych treści
 • potrzeby kontaktu werbalnego
 • większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania,
 • większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach i innych zajęciach
 • mniejsza męczliwość,
 • mniej nieadekwatnych reakcji emocjonalnych
 • wzrost samooceny
 • większa pewność siebie i otwarcie się na kontakt z innymi
 • lepsza orientacja w przestrzeni.

Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy

ATS Neuroflow stosujemy zwykle już po zakończeniu treningów takich jak JIAS czy SAPL Tomatisa lub przy mniejszych trudnościach z przetwarzaniem słuchowym. Do przeprowadzenia diagnozy jak i treningu konieczna jest współpraca z dzieckiem. Z treningu mogą korzystać dzieci już od 4 r. ż.

Po diagnozie wyższych funkcji słuchowych (APD) na platformie ATS Neuroflow rodzic otrzymuje wynik diagnozy z informacją, które z wyższych funkcji słuchowych dziecka należy ćwiczyć. Rodzic ma możliwość wykupienia dostępu do platformy i wykonywania z dzieckiem ćwiczeń w domu.

ATS Neuroflow obejmuje zwykle III serie – w każdej ok. 24 spotkania terapeutyczne dedykowane indywidualnie dla dziecka, realizowane 3 razy w tygodniu w zaciszu domowym. Każda seria jest poprzedzona diagnozą na platformie ATS Neuroflow, która ocenia postępy pacjenta i porównuje wyniki z normami dla wieku dziecka.

Istnieje również możliwość realizowania wszystkich lub wybranych treningów z terapeutą w Neuronku.

Więcej informacji o ATS Neuroflow znajdą Państwo na stronie www.apd-medical