Trening Słuchowy Metodą Johansena IAS

Metoda Johansena (IAS) jest to program stymulacji dźwiękowej, w ramach której słucha się filtrowanej muzyki instrumentalnej, specjalnie dobranej do aktywności połączeń nerwowych mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za realizacji funkcji związanych z mową i jej rozumieniem.

W „Neuronku” diagnozę JIAS wykonuje diagnosta procesów słuchowych, który specjalizuje się w trudnościach w przetwarzaniu słuchowym i neurorozwoju ośrodkowego układu nerwowego, dlatego diagnoza oprócz podstawowego zakresu badania Johansena daje możliwość oceny także innych potrzeb terapeutycznych Klienta.

Badanie wstępne obejmuje wywiad kliniczny, badanie uwagi słuchowej wg Johansena i badanie rozdzielnouszne. Pełna diagnoza pozwala na  przygotowanie dla każdej osoby, poddającej się terapii, zindywidualizowanego programu stymulacji słuchowej stosownie do wyników diagnozy, sprawności oraz potrzeb pacjenta.

Metoda Johansena IAS jest dedykowana zarówno do dzieci (już tych najmniejszych przed trzecim rokiem życia) jak i dorosłych z trudnościami w słuchaniu (również z szumami usznymi).

Szczególne osiągniecia Metoda JIAS wykazuje w zakresie poprawy następujących obszarów funkcjonowania słuchowego i emocjonalnego:

 • zaburzenia wymawianie części słów („zjadanie”, dodawanie, zniekształcenie części słów)
 • zaburzenie w zakresie zrozumienia języka mówionego
 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności z przetwarzaniem dźwięków (słuchaniem)
 • kłopoty z zakresu dysleksji i ryzyka dysleksji (czytanie, rozumienie czytanego tekstu, rozumienie zadań z treścią itp.)
 • zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów
 • niepoprawne rozpoznawania fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów)
 • zaburzenie grafiki pisma (ograniczenie lub niedorozwój organizacji/koordynacji ruchu)
 • osoby z ADHD, autyzmem i powiązanymi zaburzeniami
 • rozumienie i zapamiętywanie informacji oraz poleceń
 • zaburzenie koncentracji i uwagi
 • problemy z samooceną i motywacją, depresja i drażliwość
 • nadwrażliwość na głośne lub określone dźwięki,
 • szumy uszne

Jak wygląda trening uwagi słuchowej  Johansena w „Neuronku”?

Po przeprowadzonej diagnozie, dziecko otrzymuje płytę CD do domu.

Muzyka w Metodzie Johansena jest specjalnie skomponowana, aby obejmować swoim zakresem częstotliwości potrzebne do stymulacji danego pacjenta – stosownie do wyniku diagnozy i etapu terapii. Program JIAS pacjent słucha przez słuchawki nauszne (np. typu AKG 77), zwykle przez 10 minut dziennie.  Prezentowane utwory mogą być dodatkowo wzbogacone o specjalne efekty, które stymulują różne aspekty słuchania.

Każda płyta z programem słuchowym zawiera indywidualnie dobraną ilość i rodzaj utworów – opatrzona jest niezbędną do jej realizacji instrukcją dla pacjenta (rodzica pacjenta).

Postępy terapii kontrolowane zwykle ok 2 tyg. przed zakończeniem aktualnego programu stymulacji JIAS –  często są to wizyty co 6-8 tygodni (zależnie od aktualnego programu stymulacji).

Po każdej konsultacji i re-diagnozie pacjent otrzymuje kolejny specjalnie dla niego przygotowaną program stymulacji na płycie CD.

Okres stymulacji słuchu Metodą Johansena IAS trwa zwykle 6 – 10 miesięcy.