Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych, czyli popularna metoda pracy z grupa, która sprawdza się zarówno w przypadku młodszych jak i starszych dzieci. Kluczową zasadą tej metody jest wyposażanie uczestników w umiejętności funkcjonowania i radzenia sobie w grupie, dzięki którym mogą oni efektywnie rozwiązywać problemy i konflikty, które spotykają każdego z nas. Poza wypracowaniem podstawowych zdolności – w przypadku najmłodszych dzieci – umożliwiających zafunkcjonowanie np. w zespole przedszkolnym czy klasowym, wykorzystując TUS, staramy się także poszerzyć samoświadomość i samowiedzę szczególnie w zakresie swojej emocjonalności oraz relacji z innymi. Najstarsi uczestnicy – nastolatkowie – dzięki zrozumieniu siebie i swoich potrzeb, poznaniu swoich wartości, talentów, rozwinięciu kluczowych umiejętności radzenia sobie z wewnętrznymi problemami i konfliktami, mogą wybrać własną drogę w życiu, która zmaksymalizuje ich potencjał i pozytywnie wpłynie na satysfakcję w dorosłości.