Zespół

Neuronek


 

 

 

Maria Jankowska – Tracz

Założyciel i Dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Neurorozwoju „Neuronek”, psycholog i pedagog

 

 

 

 

 

 

Nina Pawełczyk

Pedagog, certyfikowany neuroterapeuta i terapeuta uwagi słuchowej – Metodą A. Tomatisa III°, Provider Metody Johansena IAS® i ATS Neuroflow®

 

 

 

 

Marta Strugińska

Pedagog, logopeda oraz neurologopeda

 

 

 

 

 

 

 

Judyta Spalińska

Oligofrenopedagog i neuroterapeuta

 

 

 

 

 

 

Marcin Zygmuntowicz

Psycholog i pedagog

 

 

 

 

 

Katarzyna Granecka-Kostrzewa

Psycholog, neurologopeda, certyfikowany specjalista terapii NeuroTaktylnej MNRI®.

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Kołodziejczyk

Psycholog, prowadzi terapię MNRI® (Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg S. Masgutovej)

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Zuzańska

Psycholog i neuroterapeuta

 

 

 

 

 

 

 

Monika Bednarek

Pedagog, neuroterapeuta

 

 

 

 

 

 

Ewelina Kobiela

Psycholog, oligofrenopedagog oraz arteterapeuta

 

 

 

 

 

 

Gerard Siekierski

Pedagog

 

 

 

 

 

Piotr Świtkowski

Student Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Nauk o Wychowaniu

 

 

 

Karolina Wójcik – Graczyk

Psycholog  oraz certyfikowany  terapeuta metody Tomatisa (TOMATIS ®  Practitioner  LEVEL 1)

 

Joanna Kowalczyk

Pedagog specjalny

 

Konrad Gonera

Pedagog i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Maciej Ślot

Inżynier Fizyk, absolwent Fizyki Technicznej