ZespółMaria Jankowska - Tracz
Dyrektor, psycholog, diagnosta


Nina Pawełczyk
Neuroterapeuta, terapeuta uwagi słuchowej


Marta Strugińska
Neurologopeda, diagnosta, pedagog


Justyna Kołodziejczyk
Psycholog, diagnosta, terapeuta MNRI


Joanna Grzanka
Psycholog, diagnosta


Judyta Spalińska
Oligofrenopedagog, neuroterapeuta


Monika Bednarek
Pedagog, neuroterapeuta


Joanna Zuzańska
Psycholog, neuroterapeuta


Ewelina Kobiela
Psycholog, oligofrenopedagog


Liliana Lewandowska
Oligofrenopedagog, terapeuta


Daria Kownacka
Psycholog


Zofia Pietrzak - Cieślak
Pedagog


Joanna Kowalczyk
Pedagog specjalny


Gerard Siekierski
Pedagog
Paulina Piwowarczyk
Pedagog, terapia neurotaktylna