Aktualności Neuronka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia realizowane w ramach WWR! Konsultacje wstępne już trwają.

Kontakt via SMS/EMAIL

Nie zawsze możemy odebrać telefon, gdyż wyznajemy zasadę, że podczas pracy terapeutycznej jesteśmy w 100% relacji z klientem. Dlatego ochoczo sugerujemy kontakt smsowy bądź e-mailowy.

Nabór do grup TUSowych

Zajęcia TUS ruszyły pełną parą. Nadal jest wolne miejsce w czwartkowej grupie przedszkolaków oraz środowej grupie 12-13 latków.

Płatność gotówką lub przelewem

Nadal główną formą płatności w Naszej Placówce jest gotówka ewentualnie przelew. Nie przyjmujemy płatności kartą.

DiagnozaDowiedz się jak diagnozujemy

1

Diagnoza psychologiczna

 • diagnoza w zakresie zaburzeń/trudności rozwojowych
 • diagnoza zaburzeń emocjonalnych
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza funkcjonalna
 • diagnoza potencjału intelektualnego (testy inteligencji werbalnej i pozawerbalnej)
 • ocena profilu rozwojowego małego dziecka
Spotkanie do 90min
2

Diagnoza uwagii słuchowej i przetwarzania słuchowego

 • metodą A. Tomatisa
 • metodą Johansena JIAS
 • diagnoza wyższych funkcji słuchowych – ATS Neuroflow®
Dowiedz się więcej
Diagnoza do 90 min
3

Konsultacje

 • w zakresie integracji odruchów metodą MNRI®
 • wychowawcze (również on-line)
 • kwalifikacyjne do zajęć TUS
 • okresowe
Dowiedz się więcej
Spotkanie do 90min

Jeżeli Twoje Dziecko:
 • ma/miało trudność z opanowaniem płynnego czytania
 • pomimo wielu prób nadal nie głoskuje/ nie rymuje lub myli podobnie brzmiące głoski
 • wiele czasu potrzebuje, aby nauczyć się na pamięć np. wiersza
 • jego wypowiedzi są chaotyczne; zawierają błędy gramatyczne
 • wielokrotnie trzeba powtarzać mu polecenia
 • skarży się, że dźwięki z otoczenia go rozpraszają lub, że nie jest w stanie pracować w hałasie
 • ma obniżoną motywację do nauki i szybko męczy się podczas odrabiania lekcji
 • często „wyłącza się” podczas wykonywania zadań
 • często wycofuje się z różnych zadań, choć są one w zakresie jego możliwości
 • ma okresy apatii i obniżonego nastroju
… to podłożem tych trudności mogą być centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Można bardzo dobrze słyszeć; ale nie rozumieć co się słyszy!

W naszym Centrum „Neuronek” do dyspozycji mamy dwie formy Terapii Słuchowej:

Trening Johansen IAS i Stymulację audio-psycho- lingwistyczną (metodą prof. A. Tomatisa).

Diagnozę wykonuje diagnosta procesów słuchowych, który specjalizuje się w trudnościach w przetwarzaniu słuchowym i neurorozwoju ośrodkowego układu nerwowego, dlatego diagnoza oprócz podstawowego zakresu badania daje możliwość oceny także innych potrzeb terapeutycznych Klienta.

Badanie wstępne obejmuje zazwyczaj wywiad kliniczny, badanie uwagi słuchowej i badanie rozdzielnouszne. Pełna diagnoza pozwala na przygotowanie dla każdej osoby, poddającej się terapii, zindywidualizowanego programu stymulacji słuchowej stosownie do wyników diagnozy, sprawności oraz potrzeb pacjenta. Metoda treningowa dobierana jest więc indywidualnie zgodnie z aktualnymi potrzebami i możliwościami naszych podopiecznych (klientów).

CDTiN „Neuronek” posiada akredytację APD Medical do diagnozy NEUROFLOW®. Diagnozy wykonuje certyfikowany terapeuta.

ATS Neuroflow jest treningiem wyższych funkcji słuchowych innych niż uwaga słuchowa. Jego stosowanie zalecane jest (o ile to możliwe) po jednej z metod stymulacji słuchowej, poprawiającej uwagę słuchową.

Z uwagi na interaktywny charakter ATS Neuroflow w sposób bardziej aktywny a zarazem efektywny trenuje wyższe funkcje słuchowe (APD).

Trening może być stosowany u dzieci już od 4 roku życia u dzieci współpracujących z terapeutą i rodzicami. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line w domu pacjenta lub w gabinecie (na życzenie rodzica).
Indywidualnie dobrany program treningowy obejmuje trzy serie – w każdej 24 treningi, w ciągu 8 tygodni. Każda seria treningu poprzedzona jest re-diagnozą sprawdzającą postępy terapeutyczne i umożliwiającą skonstruowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń treningowych na kolejny etap terapii.

Wyniki terapii w dużej mierze zależą od regularności i tempa wykonywania ćwiczeń – zalecane tempo to 3 razy w tygodniu, przez 8 tygodni.

Dostęp do platformy jest możliwy po wykonaniu diagnozy Neuroflow i opłaceniu dostępu. Na platformie internetowej Neuroflow (www.apd-medical.pl) znajduje się wtedy indywidualny program treningowy dla danego pacjenta.

Na kolejną re-diagnozę można się zgłosić dopiero po zakończeniu wszystkich przewidzianych w Programie ćwiczeń (zwykle po 8 tyg.).

Konkretne zaburzenia neurorozwojowe dają specyficzny obraz w odruchach pierwotnych posturalnych i dynamicznych. Dlatego jednym z etapów oceny funkcjonowania dziecka jest ocena integracji odruchów, która odbywa się trakcie wywiadu z rodzicami, podczas którego dowiadujemy się o wiodących trudnościach w funkcjonowaniu dziecka, a także ocenie prawidłowej reakcji ciała na podany bodziec sensoryczny.

Konsultacje umożliwiają wyposażenie rodzica w zestaw ćwiczeń, które pomagają dziecku poradzić sobie z trudnościami rozwojowymi. Terapię integracji odruchów stosujemy w zaburzeniach koncentracji uwagi, nadruchliwości psychoruchowej, nadwrażliwości dotykowej a także podwrażliwości, zbyt dużym napięciu mięśniowym, oraz wiotkości, nadmiernej reaktywności lękowej, zaburzeniach rozwoju mowy i wielu innych.

Konsultacje to przeważnie jednorazowe spotkania z psychologiem lub pedagogiem, które mają na celu wsparcie Dziecka, a kiedy to konieczne także Rodziców/Opiekunów w napotkanych trudnościach wychowawczych/rozwojowych.

Zwykle konsultacja ma charakter spotkania z Pacjentem wraz z elementem psycho-edukacyjnym dla Rodziców, którego celem jest rozwój kompetencji rodzicielskich w zakresie komunikacji z dzieckiem i wspierania jego właściwego rozwoju.

Konsultacje okresowe skierowane są w szczególności do Rodzin po procesie diagnostycznym w CDTiN „Neuronek”.

Konsultacja odbywa się także przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Jej celem jest orientacja w funkcjonowaniu Dziecka, jego mocnych stronach oraz obszarach wymagających wsparcia celem doboru odowiedniej grupy terapeutcznej.

Dla klientów zagranicznych przygotowaliśmy możliwość spotkania ze specjalstą on-line, również w języku angielskim.
4

Diagnoza neuroterapeutyczna

QEEG z omówieniem (maping pełnoczepkowy z zaleceniami do NFB)


Dowiedz się więcej
Pojedyńcze spotkanie do 90 min
6

Diagnoza pedagogiczna

 • diagnoza kompetencji edukacyjnych
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • ocena tempa uczenia się po okresie terapii
Spotkanie do 90min
Wydanie opinii
QEEG (quantitative EEG) to inaczej mówiąc ilościowa analiza zapisu EEG. Jest to badanie diagnostyczne, rejestrujące i opisujące czynność bioelektryczną mózgu w różnych jego miejscach (zależnie od miejsca przyłożenia elektrody) w sposób bardziej szczegółowy niż konwencjonalne EEG.

Mapa mózgu i wywiad pozwalają na ustalenie źródła problemu pacjenta oraz na wyznaczenie najbardziej kluczowych obszarów treningowych (Trening szczegółowy). Daje to znacznie lepsze rezultaty niż planowanie terapii wyłącznie na podstawie objawów.

Analizę badania QEEG pacjent otrzymuje w formie map i opisu tekstowego lub porównania liczbowego wyników. Opis QEEG daje możliwość wstępnej orientacji co do wyników w odniesieniu do norm populacyjnych, uwzględnia również dotychczas wykonane badania i interwencje terapeutyczne. Badanie kontrolne pozwala na stały monitoring terapii Neurofeedback. Wykonywane jest na zlecenie neuroterapeuty prowadzącego.
Pacjent zgłasza się na badanie do gabinetu w wyznaczonym wcześniej telefonicznie terminie (tel. 509896392). Z pacjentem niepełnoletnim na badanie zgłasza się prawny opiekun/rodzic. Przez 2 dni przed badaniem należy unikać spożywania czekolady, kofeiny, Coca-Coli, alkoholu, sztucznych słodzików typu aspartam czy substancji mogących np. uczulić pacjenta. Pacjent na badaniu powinien być zdrowy (nie może gorączkować!).
Badanie odbywa się w pozycji siedzącej, na głowę zakładany jest specjalny czepek z elektrodami rejestrującymi czynność EEG. Badanie jest bezbolesne. Jedynym dyskomfortem dla pacjenta jest wilgotna głowa/włosy po badaniu. W zimne dni warto zaopatrzyć się w nakrycie głowy.
Czas badania zależy od możliwości współpracy z pacjentem, indywidualnych potrzeb diagnostycznych, ilości koniecznych prób aktywizacyjnych i spoczynkowych. W czasie badania pacjent proszony jest o zamknięcie a następnie otwarcie oczu. Wykonywane są również próby w czasie zadań poznawczych (dostosowane do wieku i możliwości badanego).
Wizyta trwa zwykle około 1 do 1,5 godziny w zależności od wieku pacjenta i zakresu badania.
Dzień przed badaniem należy umyć głowę i nie używać kosmetyków do włosów (odżywek, żelu, pianki, lakieru itp.).Pacjent powinien zjeść lekki posiłek (nie powinien być przejedzony ani głodny). Należy zabrać ze sobą ostatnio wykonywane wyniki EEG ( o ile już kiedyś było wykonywane). Należy przyjąć wszystkie zalecone leki na stałe, o zwykłych porach (listę leków zabrać ze sobą na badanie).
Wynik badania wstępnie omawiany jest już podczas konsultacji. Raport z badania z zaleceniami terapeutycznymi oraz mapami mózgu dostępny jest 2-4 tyg. od daty badania.
Nie jest konieczne osobiste odbieranie wyników badania QEEG. Raport z mapowania mózgu oraz zaleceniami do treningu neurofeedback wysyłany jest drogą mailową. Wyniki przekazywane są z adresu neuronek@neuronek.pl.

Czynności prymarne zespołu ustno – twarzowego to zespół biologicznych czynności związanych z oddychaniem i przyjmowaniem pokarmów. Prawidłowa realizacja tych funkcji ma ogromne znaczenie w rozwoju prawidłowej realizacji głosek, gdyż odpowiadają za nie te same struktury anatomiczne. Diagnozie i terapii podlega tor oddechowy oraz czynności takie jak: odgryzanie, gryzienie, żucie oraz połykanie. Przychodząc na spotkanie diagnostyczne warto przygotować krótkie nagrania, na których widać, jak dziecko pije i je pokarmy o różnej konsystencji.

Diagnoza odbywa się w trakcie dwóch spotkań. Pierwsze z nich to rozmowa z rodzicem/ opiekunem (rodzic na to spotkanie przychodzą bez dziecka). Wywiad dotyczy przebiegu ciąży i porodu, tempa osiągania kolejnych etapów rozwoju w każdej ze sfer (motoryka duża i mała, rozwój poznawczy, percepcja, umiejętności społeczne w tym zabawa i komunikacja z otoczeniem), sposobu karmienia, a także umiejętności samoobsługowych.

Podczas drugiego spotkania neurologopeda spotyka się z dzieckiem. W trakcie wizyty obserwuje zabawę dziecka oraz poziom bazowych umiejętności komunikacyjnych (kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi, reakcja na dźwięk, naśladowanie, gest wskazywania palcem). Ponadto ocenia się: odruchowe reakcje oralne, czynności prymarne (tor oddechowy, sposób jedzenia i picia), rozwój motoryki dużej i małej, rozumienie komunikatów werbalnych (rozpoznawanie rzeczowników, czasowników, wykonywanie poleceń), a także nadawanie mowy oraz komunikaty niewerbalne. Następnie neurologopeda omawia wynik diagnozy z rodzicem/opiekunem dziecka oraz przedstawia ogólny plan terapii.

Diagnoza odbywa się w trakcie dwóch spotkań. Pierwsze z nich to spotkanie z rodzicem/opiekunem dziecka, na którym przeprowadzany jest wywiad (rodzice przychodzą na to spotkanie bez dziecka). Dotyczy on przebiegu dotychczasowego rozwoju mowy dziecka, a także przebiegu czynności prymarnych (oddychanie, jedzenie, picie). Przydatne mogą okazać się także informacje dotyczącego funkcjonowania dziecka w innych sferach (np. poznawczej, motorycznej – szczególnie w zakresie sprawności manualnej).

Na drugim spotkaniu logopeda spotyka się z dzieckiem. Podczas wizyty ocenia sposób artykulacji poszczególnych głosek w mowie spontanicznej (podczas rozmowy i zabawy z dzieckiem) oraz prób diagnostycznych (kwestionariusze do badania artykulacji), a także budowę i sprawność narządu mowy, przebieg funkcji prymarnych, tor oddechowy, sprawność manualną dziecka. Następnie logopeda omawia z rodzicem/opiekunem wynik diagnozy oraz ogólny plan terapii.

TerapiaPoznaj nasze metody pracy z dziećmi i młodzieżą

Neurofeedback (NFB)

Nazywany również EEG Biofeedback jest metodą, która umożliwia autoregulację własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu (fal mózgowych).

Poprzez Trening NFB regulujemy mechanizmy centralnego układu nerwowego (CUN). Mechanizmy (regulacji pobudzania i hamowania), których bezpośrednim wykładnikiem są fale mózgowe, mogą być normalizowane lub optymalizowane poprzez ćwiczenie tych fal metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Nasz Zespół Neuroterapeutów złożony z doświadczonych psychologów i pedagogów, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ale i dorosłymi, zarówno z wyzwaniami rozwojowymi jak i chcących podnieś swoją sprawność poznawczo -emocjonalną.
Zapraszamy do kontaktu z diagnostą QEEG w celu wyznaczenia indywidualnych celów treningu neurofeedback.

Na czym polega trening?

Trening przebiega w formie zabawy, ale organizm trenującego może odczuwać zmęczenie. Pacjent powinien siedzieć na fotelu w wygodnej, wybranej przez siebie pozycji. Zwrócony jest twarzą w stronę monitora, na którym emitowany jest materiał treningowy (wideogry lub wybrane filmy DVD). Przebieg wideogry/filmu jest zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego. Informacje uzyskane z obrazu dają pacjentowi możliwość poznania reakcji własnego mózgu. W oparciu o tą umiejętność, poprzez treningi można tak zmodyfikować jego pracę aby funkcjonował efektywniej.
Terapeuta zakłada trenowanemu na głowę, jedną lub więcej elektrod (wg indywidualnych wskazań QEEG ) oraz dwie elektrody uszne. Elektrody przytwierdzone są pastą, która utrzymuje je na głowie, ale również ma funkcje przewodzenia. Zadaniem pacjenta jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników gry. Pacjent otrzymuje informację zwrotną w postaci dźwięku i obrazu, kiedy praca mózgu jest dobra i stosownie ją nagradza (w tym momencie następuje sprzężenie zwrotne – warunkowanie instrumentalne).
Nueroterapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych pacjenta, promując fale pożądane (zwykle Beta 1 i/lub SMR) przy jednoczesnej redukcji fal niekorzystnych (zwykle to Theta, Beta 2). Wyniki całej sesji zapisywane są w bazie danych pacjenta.

Jakie są mechanizmy działania terapii neurofeedback?

Aktualne badania nad wpływem terapii Neurofeedback na mechanizmy regulacyjne w ośrodkowym układzie nerwowym wskazują na dwa podstawowe zjawiska neurofizjologiczne. Są nimi: neuromodulacja, która wywołuje zmiany potencjału membranowego neuronów powodując zwiększenie lub obniżenie ich reaktywności na nadchodzące pobudzenia. W wyniku procesów konsolidacji pobudzenia te zostają przekształcone w pamięć długotrwałą długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP).
NFB działając na zmiany wzorca generacji fal EEG w poszczególnych obszarach mózgu jest skuteczną i nie obciążającą metodą pozwalającą na odwrócenie zaburzonych mechanizmów regulacji centralnego układu nerwowego (CUN).

Jakie zastosowanie ma neurofeedback (NFB)?

NFB, jako metoda samoregulacji, może skutecznie odwracać zaburzenia, gdyż celuje ona bezpośrednio w ich przejawy fizjologiczne, jakimi są patologicznie zmienione „wzorce” generacji fal mózgowych. Ponadto, ponieważ technika ta oddziałuje na struktury o kluczowym znaczeniu dla regulacji neurofizjologicznej, ma ona szeroki zakres oddziaływania terapeutycznego

Trening neurofeedback – na co wpływa pozytywnie?

 • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu
 • funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników
 • stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym
 • sprawność intelektualną – wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji
 • reguluje funkcjonowanie emocjonalne – wycisza nadmierne emocje
 • pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami
 • zmniejsza a nawet likwiduje stany lękowe
 • normuje fazy snu


Trening zaplanowany i celowy

Ponieważ kierujemy się najwyższymi standardami i dobrem klientów, zanim klient rozpocznie zajęcia musimy ustalić: co? dlaczego? i po co? mamy zmieniać. Dlatego zajęcia są poprzedzane (i monitorowane) ilościową diagnozą neurofizjologiczną (QEEG). Na konsultacji z Klientem uzgadniany jest cel terapii. Cel powinien być realny i osiągalny w określonym czasie. Dbamy także o spójność i korelację wskazań QEEG z objawami klinicznymi. Protokół treningowy czy plan oddziaływań terapeutycznych może podlegać koniecznej korekcie w trakcie terapii, ale jest opracowany i spisany.

„Nie wszystko na raz” – systematyzacja treningu

Planujemy globalnie ale działamy lokalnie! W przypadkach bardziej złożonych (np. deficyt uwagi i zaburzenia emocjonalne) trening należy podzielić na etapy, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi celami i protokołami.

Mierzalność postępów

Pomiar QEEG przed treningiem i ocena postępów po każdym treningu jest konieczna by weryfikować zmiany kliniczne i ilościowe Klienta. Informacje zwrotne od Klienta (rodziców ) pozwalają ocenić tempo zmiany a jeśli to koniczne modyfikować oddziaływania. Po zakończeniu cyklu (serii) należy przeprowadzić badanie kontrolne QEEG (lub wcześniej, gdy zaleci to terapeuta prowadzący). Jednak niezależnie od zmian zauważalnych w QEEG, najważniejsze są postępy dostrzegane przez trenującego i jego najbliższych.

Regularność i długość sesji

Neurofeedback polega na warunkowaniu instrumentalnym i klasycznym. Warunkowanie wymaga regularności i wielu powtórzeń. Optymalnie jest, gdy sesje odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Ewentualne przerwy nie powinny przekraczać 10 dni (szczególnie na początku treningów).

Odpowiedni stopień trudności

Neurofeedback jak każdy trening wymaga wysiłku. Pierwsze sesje mogą był łatwiejsze (75% sukcesu). W miarę postępów trening jest coraz trudniejszy: 60%, a nawet 50%.

Zmienność sposobu podawania informacji zwrotnej

Dokładamy największej staranności by właściwie dobierać materiał feedbacku. Najczęściej spotykaną przyczyną niechęci do ćwiczeń jest niewłaściwy dobór sposobu podania informacji zwrotnej. Nie stosujemy tego samego zestawu gier/plansz przez wiele sesji pod rząd. Zmieniając feedback, a nawet prowadzących sesje terapeutów zabezpieczamy się przed warunkowaniem od konkretnej gry bądź budową relacji terapeutycznej. Gdy to tylko możliwe, w trakcie cyklu sesji zmieniamy feedback na bardziej abstrakcyjny, a nawet wprowadzamy warunkowanie akustyczne, np. wyłączamy ekran trenującego prosimy o wykonanie zadania matematycznego i podajemy tylko sygnał dźwiękowy wskazujący, że pacjent jest w pożądanym wzorcu mobilizacji mózgowej.

Zaangażowanie i skupienie terapeuty w trakcie treningu

Uważnie obserwujemy: zachowanie trenującego, parametry jego EEG na swoim ekranie i to co się dzieje na ekranie dodatkowym. Terapeuta jest przez cały czas sesji z pacjentem. Wzmacnia, motywuje i reaguje.

Istotna rola wsparcia

Konieczne jest aby najbliżsi wspierali trenującego w trakcie terapii, powinni być też uwrażliwieni i otwarci na zmianę.Wróć

Zajęcia logopedyczne
neurologopedyczne

W tym celu, w zależności od możliwości danej osoby wykorzystywane są różnorodne formy komunikacji (mowa werbalna, gesty, symbole). W dalszej kolejności rozwijane są: słownictwo, umiejętność budowania zdań, rozumienie coraz bardziej złożonych komunikatów, kompetencje poznawcze.

Zajęcia logopedyczne ukierunkowane są na korektę nieprawidłowo realizowanych głosek, a także automatyzację ich poprawnego brzmienia. Ważnym elementem jest również praca nad poprawnym przebiegiem czynności prymarnych (tj. oddychania oraz przyjmowania płynów i pokarmów), które mogą mieć wpływ na nieprawidłowości w obrębie artykulacji.

Podstawowym celem terapii neurologopedycznej jest wyposażenie Klienta w efektywne kompetencje komunikacyjne, które umożliwią wyrażenie swoich potrzeb, a przez to pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. W tym celu, w zależności od możliwości danej osoby wykorzystywane są różnorodne formy komunikacji (mowa werbalna, gesty, symbole). W dalszej kolejności rozwijane są: słownictwo, umiejętność budowania zdań, rozumienie coraz bardziej złożonych komunikatów, kompetencje poznawcze.

Wróć

Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne to proces całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności rozwojowych. W zależności od zgłaszanych problemów proces terapeutyczny nastawiony jest na wyrównywanie deficytów rozwojowych, trudności wychowawczych czy rozwijanie motywacji do działania i podejmowania wyzwań rozwojowych w obszarze edukacyjnym i społeczno-emocjonalnym. Pedagog – terapeuta swoją pracę często skupia na:

 • Rozwijaniu kompetencji poznawczych
 • Przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego
 • Wyrównaniu deficytów edukacyjnych o behawioralnych.


Wróć

Zajęcia psychologiczne

Terapia psychologiczna prowadzona w Centrum CDTiN „Neuronek” jest zogniskowana na relacji i empatii, ale uwzględnia również techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czerpie także z podejścia rozwojowego. Formy i metody współpracy są dostoswane do potrzeb i możliwości naszych klientów oraz uwzględniają indywidualny profil rozwojowy pacjenta w celu wspomagania rozwoju i przezwyciężenia trudności.

W zależności od indywidulanych potrzeb i celów zajęcia psychologiczne zogniskowane są na:

 • rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych
 • wspieraniu w trudnościach emocjonalnych
 • nauce budowania lub/i podtrzymywania relacji
 • korygowaniu nieprawidłowych wzorców behawioralnych i poznawczych.


Wróć

Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli popularna metoda pracy z grupa, która sprawdza się zarówno w przypadku młodszych jak i starszych dzieci. Kluczową zasadą tej metody jest wyposażanie uczestników w umiejętności funkcjonowania i radzenia sobie w grupie, dzięki którym mogą oni efektywnie rozwiązywać problemy i konflikty, które spotykają każdego z nas. Poza wypracowaniem podstawowych zdolności – w przypadku najmłodszych dzieci – umożliwiających zafunkcjonowanie np. w zespole przedszkolnym czy klasowym, wykorzystując TUS, staramy się także poszerzyć samoświadomość i samowiedzę szczególnie w zakresie swojej emocjonalności oraz relacji z innymi.

Najstarsi uczestnicy – nastolatkowie – dzięki zrozumieniu siebie i swoich potrzeb, poznaniu swoich wartości, talentów, rozwinięciu kluczowych umiejętności radzenia sobie z wewnętrznymi problemami i konfliktami, mogą wybrać własną drogę w życiu, która zmaksymalizuje ich potencjał i pozytywnie wpłynie na satysfakcję w dorosłości.

Wróć

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą pracy pomagającą poradzić sobie pacjentowi z własnymi trudnościami, kryzysami psychicznymi, zaburzeniami funkcjonowania w systemie rodzinnym i społecznym.

Psychoterapia dzieci młodzieży opiera się na zbudowaniu trwałej, bezpiecznej, bliskiej korygującej relacji między pacjentem a terapeutą, która pozwoli mu na swobodną wymianę myśli i uczuć, co stanowi wartość korygującą i terapeutyczną, pozwalając pacjentowi na większą świadomość, i autoanalizę.

W Neuronku psychoterapia z młodzieżą i dziećmi odbywa się w nurcie integracyjnym, łącząc podejście psychodynamiczne, długoterminowe, oparte na wzajemnej wymianie myśli i emocji, a także oparte na bliskości poczuciu bezpieczeństwa, dostosowując do pacjenta włączamy elementy psychoterapii humanistycznej, stosując doświadczenia i eksperymenty a w razie zapotrzebowania również nurtu poznawczo-behawioralnego.

Wróć

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg S.Masgutowej

Na rozwój psychoruchowy dziecka składają się: sfera odruchowa, motoryka duża i mała, sfera poznawcza oraz emocjonalno-społeczna. Wszystkie te obszary są od siebie wzajemnie zależne, a więc każdy z nich może stymulować lub osłabiać rozwój pozostałych.

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg S. Masgutowej ma na celu optymalizację funkcjonowania układu nerwowego. Dzieje się to dzięki pobudzaniu właściwych dróg nerwowych poprzez oddziaływania manualne i/lub aktywną pracę dziecka (w zależności od jego możliwości). Systematyczne ćwiczenia aktywizują procesy neuroplastyczności, mielinizacji oraz regulują procesy pobudzania i hamowania w centralnym układzie nerwowym. MNRI daje zatem podwaliny dla odpowiedniej bazy ku właściwemu rozwojowi psychoruchowemu dziecka.

Nasze doświadczenia pokazują, iż stanowi ona doskonałe uzupełnienie dla innych form terapii (psychoedukacja, terapie słuchowe, EEG Biofeedback, logopedia). Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów jest skuteczna w przypadku: nadmiernego stresu, labilności emocjonalnej, nadruchliwości, kłopotów z koncentracją uwagi, nadwrażliwości dotykowej, nieprawidłowości w zakresie artykulacji.

Wróć

Trening Słuchowy Metodą Johansena IAS

Metoda Johansena (IAS) jest to program stymulacji dźwiękowej, w ramach której słucha się filtrowanej muzyki instrumentalnej, specjalnie dobranej do aktywności połączeń nerwowych mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za realizacji funkcji związanych z mową i jej rozumieniem.

Metoda Johansena IAS jest dedykowana zarówno do dzieci (już tych najmniejszych przed trzecim rokiem życia) jak i dorosłych z trudnościami w słuchaniu (również z szumami usznymi).

Szczególne osiągniecia Metoda JIAS wykazuje w zakresie poprawy następujących obszarów funkcjonowania słuchowego i emocjonalnego:

 • zaburzenia wymawianie części słów („zjadanie”, dodawanie, zniekształcenie części słów)
 • zaburzenie w zakresie zrozumienia języka mówionego
 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności z przetwarzaniem dźwięków (słuchaniem)
 • kłopoty z zakresu dysleksji i ryzyka dysleksji (czytanie, rozumienie czytanego tekstu, rozumienie zadań z treścią itp.)
 • zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów
 • niepoprawne rozpoznawania fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów)
 • zaburzenie grafiki pisma (ograniczenie lub niedorozwój organizacji/koordynacji ruchu)
 • osoby z ADHD, autyzmem i powiązanymi zaburzeniami
 • rozumienie i zapamiętywanie informacji oraz poleceń
 • zaburzenie koncentracji i uwagi
 • problemy z samooceną i motywacją, depresja i drażliwość
 • nadwrażliwość na głośne lub określone dźwięki
 • szumy uszne


Po ustaleniu poziomu Uwagi Słuchowej klient otrzymuje (Pocztą Polską) nagrany (na płycie CD) specjalnie dla niego Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej do odtwarzania w domu. Pod koniec okresu słuchania płyty (wskazanego w załączonej do płyty instrukcji) klient zgłasza się na ponownie na diagnozę Uwagi Słuchowej – której celem jest ustalenie postępów terapeutycznych i kolejnego materiału treningowego.

W trakcie całej terapii jest zwykle nagrywanych sukcesywnie 4-6 płyt wraz z uzyskiwanym progresem Uwagi Słuchowej. Dzieciom realizacja całości programu terapeutycznego zajmuje około roku. Dorośli trenują nieco dłużej.

Muzyka w Metodzie Johansena jest specjalnie skomponowana, aby obejmować swoim zakresem częstotliwości potrzebne do stymulacji danego pacjenta – stosownie do wyniku diagnozy i etapu terapii. Program JIAS pacjent słucha przez słuchawki nauszne (np. typu AKG 77), zwykle przez 10 minut dziennie. Prezentowane utwory mogą być dodatkowo wzbogacone o specjalne efekty, które stymulują różne aspekty słuchania.

Każda płyta z programem słuchowym zawiera indywidualnie dobraną ilość i rodzaj utworów – opatrzona jest niezbędną do jej realizacji instrukcją dla pacjenta (rodzica pacjenta).

Postępy terapii kontrolowane zwykle ok 2 tyg. przed zakończeniem aktualnego programu stymulacji JIAS – często są to wizyty co 6-8 tygodni (zależnie od aktualnego programu stymulacji).

Po każdej konsultacji i re-diagnozie pacjent otrzymuje kolejny specjalnie dla niego przygotowaną program stymulacji na płycie CD.

Okres stymulacji słuchu Metodą Johansena IAS trwa zwykle 6 – 10 miesięcy.Wróć

Trening słuchowy metodą Tomatisa

Trening słuchowy Alfreda Tomatisa opiera się na systematycznym odsłuchiwaniu zaplanowanego odpowiednio do diagnozy, w pełni autorskiego programu stymulacji słuchowej (SAPL).

W pierwszych etapach terapii wykorzystujemy głównie muzykę instrumentalną Mozarta i muzykę wokalną zaczerpniętą z chorałów gregoriańskich. Prezentowane nagrania mają jakość 24-bitową, co zapewnia w pełni analogowy sposób stymulacji ośrodkowego układu nerwowego.

Wyjątkowym narzędziem jest również nagrany głos matki dziecka ale także w późniejszych etapach treningu przetwarzany na bieżąco – głos dziecka.

Mamy również możliwość zastosowania specjalnych programów stymulujących naukę języków obcych.

Czas trwania terapii zależy od potrzeb i możliwości dziecka. Zazwyczaj jedna seria treningu Tomatisa obejmuje 30 godzin słuchania. Ilość serii zależy od natężenia deficytów i poziomu funkcjonowania pacjenta ale także od celu jaki chcemy uzyskać w czasie stymulacji słuchowej.

Czas jednej wizyty w gabinecie to od 1,5 do 3 godz. Intensywność treningów dostosowujemy do indywidualnych możliwości pacjenta.

Większość sesji treningu słuchowego – to pasywna faza terapii: dzieci mogą spać, wykonywać niektóre nienarzucane im czynności: rysowanie, malowanie, lepienie, układanie klocków czy puzzli itp. Aktywną fazą terapii jest dopiero końcowy etap usuwania zaburzeń uwagi słuchowej w strefie językowej. Aktywność dzieci w tej fazie terapii polega na powtarzaniu (głosek, sylab, wyrazów, zdań), czytaniu, odpowiadaniu na pytania – przy czym zarówno dzieci, jak i terapeuta porozumiewają się mówiąc do mikrofonu, a słyszą się nawzajem i siebie samych – przez słuchawki.

Między seriami stymulacji wskazane są przerwy: standardowo są to 6-8 tyg. Czas przerwy między seriami treningu Tomatisa w CDTiN „Neuronek” uzależniamy jest od jednostkowej reakcji pacjenta na stymulację.

Czas spędzony na stymulacji w gabinecie, poza autorskim programem stymulacji Tomatisa, jest również czasem pobudzania i rozwoju kreatywności Państwa dziecka. Zajęcia są wzbogacone różnymi formami zajęć kreatywnych, których rodzaj i poziom dostosowany jest indywidualnie do potrzeb, zainteresowań a także możliwości Państwa dziecka.

Gdy to wskazane i możliwe, organizujemy zajęcia w grupie (max. do 4 osób), gdzie dbamy o rozwijanie dodatkowo umiejętności współpracy w grupie i innych niezbędnych kompetencji społecznych.


Wróć

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Oferta dla najmłodszych

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

BEZPŁATNE zajęcia specjalistyczne dla dzieci z opinią PPP

Wstępna konsultacja (odpłatna) w celu zaplanowania interwencji terapeutycznej

Skontakuj się z nami!

Nasz Zespół Poznaj naszych terapeutów

Maria Jankowska Tracz
Maria Jankowska - Tracz Dyrektor, psycholog, diagnosta
Liliana Lewandowska
Liliana Lewandowska Koordynator, oligofrenopedagog, terapeuta
Ewelina Kobiela
Ewelina Kobiela Psycholog, oligofrenopedagog
Justyna Kołodziejczyk
Justyna Kołodziejczyk Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta MNRI®

Założyciel i Dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Neurorozwoju „Neuronek”.

Jest psychologiem i pedagogiem z 25-letnim doświadczeniem w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.Prowadząc i superwizując kilkaset procesów diagnostyczno – terapeutycznych cały czas pogłębia wiedzę na temat mechanizmów decydujących o rozwoju człowieka. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii dzieci oraz Zarządzania Oświatą na UŁ. Aktualnie w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Bogate doświadczenie, które zdobywała przez kilkanaście ostatnich lat, pozwala jej na obserwację zmian u kolejnych generacji dzieci, zarówno w zakresie wzorców ich zachowań, jak i coraz to większych wyzwań rozwojowych.

Jej szczególne zainteresowania dotyczą aspektów związanych z wczesną diagnozą i interwencją (także u niemowląt) oraz wpływem systemu przywiązania na kształtowanie się profilu emocjonalno – społecznego.

Pracuje w nurcie terapeutycznym bazującym na relacji i współodczuwaniu, lecz ze świadomością konieczności wyznaczania granic zarówno w kontekstach wychowawczych, jak i terapeutycznych. Systematycznie poszukuje nowych rozwiązań terapeutycznych tak, aby z wykorzystaniem najnowszych nurtów wiedzy jak najefektywniej wspierać i modelować zachowania dzieci i młodzieży.

W praktyce zawodowej zajmuje się m.in. dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeniami emocjonalnymi i więzi, osobami z grupy ryzyka dysleksji i z zaburzeniami dyslektycznymi. Zafascynowana tematyką neurobiologii uwzględnia najnowszą wiedzę z tego zakresu w tworzonych przez nią programach terapeutycznych i Indywidualnych Planach Neurorozwoju.

Jednocześnie posiada duże doświadczenie jako trener – szkoleniowiec (szkolenia i warsztaty dla Rad Pedagogicznych, Specjalistów i Rodziców) oraz wykładowca (Szkoły Policealne i Wyższe oraz studia podyplomowe).

Nieustannie pogłębia także swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach psychologicznych, jak i z obszarów pokrewnych takich jak psychiatria, biomedyka czy neurorozwój.

Jako Dyrektor CDTiN „Neuronek” z niesłabnącą energią i pasją poszukuje nowych ścieżek i perspektyw, motywując Zespół do rozwoju i nowych wyzwań oraz wzbogacając ofertę diagnostyczno-terapeutyczną „Neuronka”.

Prywatnie mama dwóch nastoletnich synów, pasjonatka-amatorka ogrodnictwa oraz kolekcjonerka przygód w trakcie podróży bliższych i dalszych.

Całe dotychczasowe życie zawodowe związała z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Niemal 10 lat pracuje terapeutycznie w relacji z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu. Aktualnie nauczyciel wspierający w szkole podstawowej i terapeuta.

Posiada kwalifikacje w zakresie terapii behawioralnej, której używa w zgodzie z nurtem relacyjności. Sprawdza się w pracy w obrębie tzw. „zachowań trudnych” – wytrwale poszukuje ich funkcji, cały czas poszerza wiedzę w tym zakresie.

W CDTiN „Neuronek” zajmuje się terapią indywidualną, psychoedukacją, a także prowadzi zajęcia grupowe z budowania i rozwijania umiejętności społecznych (TUS). Jest również koordynatorką ds. organizacyjnych całego naszgo zespołu. Podczas zajęć stara się budować pozytywne relacje ze swoimi wychowankami. Wyznaje prawdę: "Jeśli kogoś lubisz, więcej się od niego nauczysz!”. Jej chęć do przekazywania wiedzy nie kończy się na dzieciach - chętnie wykorzystuje swoje umiejetności również na szkoleniach dla rodziców i nie tylko.

Prywatnie wielbicielka rudego koloru, kawy z mlekiem, jedzenia bez chemii i jazdy na rowerze…

Posiada doświadczenie w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych oraz terapii indywidualnej i psychoedukacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Przeprowadza diagnozę funkcjonalną, psychologiczną i pedagogiczną u dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Jej zainteresowania koncentrują się na poznaniu i późniejszym wykorzystaniu naturalnych procesów neuronalnych sprzyjających uczeniu się. Dlatego zamiłowanie do NEUROnauk zaowocowało ukończeniem studiów podyplomowych z NEUROdydaktyki. Wiedzę tam zdobytą z radością wykorzystuje przy planowaniu terapii i wydobywaniu drzemiących w młodych jednostkach zasobów twórczych i poznawczych.

Jej kompetencje pedagogiczne, kreatywność i chęć dzielenia się wiedzą zaowocują ofertą szkoleniową dla rodziców i nie tylko, a także ofertą zajęć indywidualnych i grupowych o profilu edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci z specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jest animatorką warsztatów integracyjnych dla młodszych i starszych dzieci.

Prywatnie znajduje czas na niszowe pasje, z których egzotyczne zwierzęta, podróże motocyklem i akrobatyka to tylko niektóre z nich...

Od 20 lat związana zawodowo z dziećmi z zaburzeniami więzi, deprywacją potrzeb, zaburzeniami neurorozwojowymi, problemami psychiatrycznymi, upośledzeniem umysłowym, autyzmem oraz zespołami pokrewnymi.

Ukończyła III stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej oraz szereg kursów metody MNRI wg Swietłany Masgutovej uprawniających do pracy z pacjentami z wielorakimi wyzwaniami neurorozwojowymi. Aktualnie na ścieżce edukacyjnej do uzyskania licencji specjalisty I stopnia MNRI.

Ukończyła roczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie.

Aktualnie kończy 4-letnią specjalizację w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym w ośrodku dydaktycznym Szpitala Babińskiego w Łodzi, gdzie pracuje i odbywa staże na oddziałach dziecięco-młodzieżowym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

W CDTiN „Neuronek” zajmuje się terapią integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, terapią neurotaktylną, neurostrukturalną oraz terapią integracji odruchów ustno-twarzowych. W jej trakcie wykorzystuje swoje wysokie kompetencje i doświadczenie psychologiczne. We współpracy z Zespołem CDTiN „Neuronek” weryfikuje gotowość dzieci do podjęcia kolejnych oddziaływań terapeutycznych (m.in. treningi słuchowe wg met. Tomatisa). Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu seksualności osób z ASD.

Prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, szkoląc się i poddając swoją pracę stałęj superwizji.

Prywatnie mama dwóch synów – dwóch największych wyzwań i kół zamachowych swojej kariery zawodowej.

Bartosz Prusisz
Bartosz Prusisz Psycholog
Monika Bednarek
Monika Bednarek Pedagog, neuroterapeuta
Gerard Siekierski
Gerard Siekierski Pedagog, terapeuta
Judyta Spalińska
Judyta Spalińska Oligofrenopedagog i neuroterapeuta

Jest absolwentem Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS).

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku, łatwo nawiązuje z nimi kontakt zyskując ich sympatię oraz zaufanie. Każdy, nawet najmniejszy sukces podopiecznych jest dla niego ogromną radością i motywacją do dalszego działania.

Prywatnie lubi odkrywać świat, uwielbia podróże i aktywność fizyczną.

Jako profesjonalista od przeszło 14 lat zajmuje się dziećmi ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi, neurologicznymi. Tworzy i realizuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET), dostosowując metody pracy do możliwości podopiecznych. Dysponuje także kompetencjami w zakresie komunikacji alternatywnej (PECS) i wspomaganej (AAC).

Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningu neurofeedback (NFB) u osób ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz trudnościami w zachowaniu. W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadziła warsztaty dla studentów z zakresu podstaw metody EEG Biofeedback. Jednocześnie nie ustaje w ciągłym pogłębianiu i poszerzaniu swojej wiedzę z zakresu metody neurofeedback.

W CDTiN „Neuronek” prowadzi trening EEG Biofeedback oraz indywidualne i grupowe zajęcia z Dogoterapii – jako certyfikowany koordynator Dogoterapii. Wykorzystuje w swojej pracy prywatne, obdarzone wspaniałym charakterem psy: Farta (rasy petit basset griffon Vendéen ) i Mozarta (rasy flat coated retriever).

Prywatnie mama uzdolnionego muzyka, miłośniczka zwierząt, podróży i projektantka ogrodów.

Z wykształcenia pedagog – od wielu lat pracujący z osobami z spektrum autyzmu. Na co dzień nauczyciel wspomagający w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie wspiera dzieci nie tylko w obszarze kompetencji edukacyjnych, ale także modeluje ich relacje z rówieśnikami . Prowadzi zajęcia kształtujące umiejętności społeczne (TUS). Jego osobowość, energia i tolerancja dla drugiego człowieka sprawiają, że w wyjątkowy sposób uczy dzieci i młodzież, czym jest świat oparty na relacjach i empatii. W pracy zawodowej wykorzystuje także swoje zainteresowania sportowe – prowadząc zajęcia ruchowe dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Z zamiłowania muzyk – w wolnych chwilach gra na gitarze, bębnie djembe i słucha płyt winylowych; zaś swoją pasją zaraża innych prowadząc różnorodne warsztaty muzyczne w Neuronku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z dogoterapii.

Jego mottem jest hasło, że „ważne są czyny, nie słowa”, zaś poprzez swoją pracę chce w przyszłości zasłużyć na „Order Uśmiechu”.

Swój warsztat pracy doskonali uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu różnych modalności Biofeedbacku. Zarówno w trakcie studiów, jak i w obecnej pracy zawodowej dąży do poszerzania swoich umiejętności praktycznych poprzez pracę społeczną z dziećmi niepełnosprawnymi, udział w szkoleniach dotyczących ADHD czy zaburzeń osobowości.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi oraz dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), trudnościami w uczeniu się, ADHD oraz innymi zaburzeniami o charakterze neurorozwojowym i emocjonalnym.

Jest z zamiłowania pedagogiem–plastykiem i animatorem. Z pasją i zaangażowaniem prowadzi różnorodne warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży. Jej celem jest zachęcanie dzieci do planowego i twórczego uczestnictwa w sztuce, zapoznanie z wybranymi pojęciami i technikami: rysunek, malarstwo, rzeźba, kompozycja. W zajęcia angażuje nie tylko ciało swoich podopiecznych, ale i głęboko ukryte emocje i często nieodkryty potencjał.

Pracę terapeutyczną opiera na budowaniu dobrej relacji, zaufaniu, empatii oraz spontaniczności. Jest osobą, która realizuje swoje pasje związane z rozwojem osobowości poprzez zgłębianie wiedzy o naturze ludzkiej. Biorąc udział w licznych kursach wzbogaca swój warsztat różnorodnych możliwości, który wykorzystuje podczas pracy z młodszymi i starszymi uczestnikami zajęć.

Dzięki zdobytej wiedzy oraz dotychczasowej praktyce zapewnia profesjonalną pomoc w trakcie prowadzonej terapii.

Prywatnie niespożyty wulkan energii, pasjonatka tańca i miłośniczka futrzanych stworzeń wszelkiej maści.

Magdalena Kittel
Magdalena Kittel Lekarz psychiatra
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska Lakarz psychiatra
Paulina Piwowarczyk
Paulina Piwowarczyk Oligofrenopedagog, Terapeuta Ręki, Terapia neurotaktylna

W trakcie tworzenia notki biograficznej...

W trakcie tworzenia notki biograficznej...

W trakcie tworzenia notki biograficznej...

Skoncentrowana przede wszystkim na budowaniu relacji, opartej na szacunku, zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i dużej dawce empatii. Otwarta i uśmiechnięta, lubi wyzwania. Każde dziecko to dla niej indywidualna historia - bajka, którą podczas prowadzonych zajęć czyta wnikliwie, z wielkim zainteresowaniem, zaangażowaniem i wrażliwością. Zwolenniczka świadomego podążania za dzieckiem i jego rozwojem. Uśmiech dziecka i jego postępy terapeutyczne są dla niej największą nagrodą. W pracy kieruje się dewizą Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Certyfikowany terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz trener grafomotoryki. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami o charakterze neurorozwojowym i emocjonalnym. Ukończyła kurs bazowy terapii behawioralnej oraz szkolenie z zakresu terapii neurotaktylnej.

Na co dzień nauczyciel współorganizujący kształcenie w edukacji wczesnoszkolnej. Stale zdobywa nowe umiejętności i kompetencje. Poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach z zakresu spektrum autyzmu, sensomotoryki i sensoplastyki.

W CDTiN „Neuronek” prowadzi zajęcia sensoplastyczne podczas treningów słuchowy metodą Tomatisa oraz zajęcia terapeutyczne i pedagogiczne rozwijające kompetencje społeczne.

Prywatnie dumna mama wspaniałego nastolatka, uwielbia zwierzęta, muzykę i jazdę na rowerze.

Justyna Mikołajska
Justyna Mikołajska Pedagog, terapeuta WWR
Patrycja Peda
Patrycja Peda Logopeda
Aleksandra Łanoszka
Aleksandra Łanoszka Pedagog, terapeuta MNRI®

Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz studia z zakresu Wczesnego Wspierania Rozwoju dzieci na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Odbyła również szereg szkoleń z zakresu Terapii Ręki, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Behawioralnej.

Na co dzień wychowawc grupy terapeutycznej w przedszkolu specjalnym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie interesuje się zachowaniami trudnymi u dzieci, wczesnym wspieraniem rozwoju, przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz terapią behawioralną dzieci z ASD.

W swoją pracę wkłada dużo serca oraz profesjonalizmu. Ceni pracę z dziećmi bo ona uczy cierpliwości oraz pokory. Niekiedy nie jest to łatwa droga, ale efekty są warte wysiłków oraz trudów.

Z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem. Oba kierunki ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim, na wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych (TUS) oraz III-stopniowy kurs terapii behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolu integracyjnym, miejskim szpitalu psychiatrycznym, ośrodku terapii uzależnień dla młodzieży, miejskich ośrodkach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą borykającą się z różnego typu problemami, takimi jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności wychowawcze, trudności szkolne, kryzys emocjonalny. Pracuje terapeutycznie z wykorzystaniem technik i narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej, prowadzi również poradnictwo psychologiczne zarówno dla dzieci i nastolatków, jak i ich rodzin.

Jej największą pasją jest drugi człowiek, czyli wszystko co związane z ludźmi nie jest jej obce, dlatego wciąż się rozwija i doskonali. W pracy kieruje się indywidualnym i rzetelnym podejściem do każdego człowieka, opartym na empatii, szacunku i zrozumieniu. Uważa, że dzieciństwo jest podstawą, po której chodzimy całe nasze życie, więc im wcześniej zadbamy o lepszy rozwój dziecka, tym większe szanse, że podstawa ta będzie silniejsza i piękniejsza.

Absolwentka filologii angielskiej i logopedii na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilku lat pracuje w szkole. Doświadczenie logopedyczne zdobyła w specjalistycznych placówkach takich jak poradnia logopedyczna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im Barlickiego, Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Lodzi, Przedszkole Miejskie nr 143 w Łodzi oraz Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi.

Prowadzi diagnozę oraz terapię logopedyczną dzieci z ORM, dyslalią, afazją, ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Nieustannie rozwija swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach dotyczących m.in. terapii dzieci z afazją, autyzmem, stymulacji funkcji słuchowych czy narzędzi diagnostycznych. Interesuje się wykorzystywaniem nowych technologii w terapii, tworzy autorskie materiały i pomoce terapeutyczne.

Kocha pracę z dziećmi, czerpie satysfakcję i radość z każdego nawet najmniejszego sukcesu swoich podopiecznych.

Prywatnie jest żoną oraz "kocią mamą". Uwielbia podróże, taniec oraz smakowanie kuchni z różnych stron świata.

Z wykształcenia pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją drogę zawodową rozpoczynała od pracy w Domu Dziecka oraz jako kurator społeczny. Przez wiele lat wolontariuszka na Świetlicy Środowiskowej, współpracowała z placówkami socjoterapeutycznymi, resocjalizacyjnymi, fundacjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży.

Aktualnie wychowawca grupy rozbrykanych przedszkolaków.

W CDTiN „Neuronek” zajmuje się terapią integracji odruchów dynamicznych i posturalnych oraz terapią neurotaktylną. W jej trakcie wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie pedagogiczne oraz terapeutyczne. Podczas zajęć stara się budować pozytywne relacje z dzieckiem, oparte na zaufaniu, spontaniczności oraz poczuciu humoru.

Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich, amatorskich sportów ekstremalnych.

Szkolenia Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Szkolenia podstawowe

 1. Zaburzenia neurorozwojowe - podstawy diagnozy i interwencji terapeutycznej.
 2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu - podstawy diagnozy i wybrane metody terapeutyczne.
 3. Terapia behawioralna - podstawy.

Szkoleniadla Specjalistów
oraz Rad Pedagogicznych

 1. Terapia behawioralna - zaawansowane metody pracy z zachowaniami niepożądanymi.
 2. Terapia behawioralna - nauka samodzieloności.
 3. Potrzebujesz szkolenia o konkretnej tematyce? Napisz do nas!

Szkolenia dla Rodziców

 1. Diagnoza - i co dalej? - Szkolenie dla rodziców dzieci po postawieniu rozpoznania ze spektrum autyzmu lub zaburzeń neurorozwojowych.
 2. Terapia behawioralna - wybrane elementy do wprowadzenia w środowisku domowym.
 3. Kluczowe umiejętności w początkowym etapie terapii.

Nasi PrzyjacieleDowiedz się z kim współpracujemy

Przedszkole Radosny Rozwój

Radosny Rozwój

Papierowy Wiatraczek

Papierowy Wiatraczek

Comfort Life Ujazd

Comfort Life Ujazd

Chcesz z nami współpracować?

CDTiN Neuronek zaprasza osoby, firmy i przedsiębiorstwa, zainteresowane współpracą na zasadzie partnerstwa lub sponsoringu do wsparcia naszych działań terapeutycznych.

Naszym partnerem lub sponsorem mogą zostac firmy z różnych sektorów, dla których istotne jest wspieranie rozwoju i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dołącz do naszego zespołu!

CDTiN Neuronek zawsze otacza się utalentowanymi profesjonalistami, którzy chcą wspólnie z nami wspierać szeroko rozumiany rozwój dzieci i młodzieży.

Dlatego stale poszukujemy kreatywnych i pełnych pasji umysłów, które wesprą nas w codziennej pracy. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu - Skontaktuj się z nami!

Oferujemy możliwość rozwoju pod okiem doświadczonych specjalistów!

Napisz do nasMasz pytania dotyczące diagnozy bądź terapii?

Team